เปิดอันดับ สินค้าขายดี ใน แกร็บมาร์ท ที่ตรวจ ATK ยอดทะลุ 1.2 ล้านชุด!

เปิดอันดับ สินค้าขายดี ใน แกร็บมาร์ท ที่ตรวจ ATK ยอดทะลุ 1.2 ล้านชุด!

แกร็บมาร์ท บริการสั่งซื้อสินค้าแบบออนดีมานด์จากซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าทั่วไป เป็นบริการที่ช่วยตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่

ที่มองหาความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยและความรวดเร็วในการจัดส่งแบบทันที ซึ่งเวลาเฉลี่ยในการจัดส่งสินค้าที่สั่งผ่านแกร็บมาร์ท คือ 25 นาที ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางบนท้องถนนของกรุงเทพฯ ช่วงเช้า

บริการ แกร็บมาร์ท ได้รับความนิยมและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในประเทศไทยในช่วงไตรมาสสองของปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ สินค้าที่ได้รับความนิยมในการสั่งซื้อมากที่สุด ประจำเดือน สิงหาคม 2565 มีด้วยกัน 5 อันดับ ได้แก่

1. ไข่ไก่

2. หมูสับ

3. มะนาว

4. แตงกวา

5. พวงมาลัย

แกร็บมาร์ท ยังเผยอีกว่า ช่วงเวลาที่มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านแกร็บมาร์ท สูงสุดของวัน คือ 11.00-13.00 . และ 17.00-19.00 . และมีร้านค้าขนาดเล็กกว่า 9,000 ร้านที่เริ่มขายสินค้าผ่านแกร็บมาร์ทในช่วงวิกฤตโควิด-19 อีกทั้งนับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ แกร็บมาร์ทจำหน่ายผลไม้จากเกษตรกรชาวสวนไปแล้ว มีน้ำหนักรวมกว่า 5 ล้านกิโลกรัม

นอกจากนั้น ทางแกร็บมาร์ท ยังมีการจำหน่ายชุดตรวจ ATK ไปแล้วกว่า 1.2 ล้านชุด หรือสัดส่วนเทียบเท่ากับ 2% ของจำนวนประชากรไทยเลยทีเดียว!