ผู้บริโภคเฮ! ไก่ หมู พาเหรดลดราคา คาดใกล้เข้าสู่ เทศกาลกินเจ

ผู้บริโภคเฮ! ไก่ หมู พาเหรดลดราคา คาดใกล้เข้าสู่ เทศกาลกินเจ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการที่กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นทุกวัน พบว่า

ปัจจุบันราคาสินค้าบริโภคในหมวดปศุสัตว์ทยอยปรับราคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยเฉพาะชิ้นส่วนไก่ที่ประชาชนนิยมบริโภค ได้แก่ น่องติดสะโพก และน่อง เป็นผลจากปริมาณผลผลิตไก่ที่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และคาดว่าแนวโน้มราคาชิ้นส่วนไก่อื่นจะค่อยๆ ทยอยลดลงในช่วงระยะต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิต

สำหรับราคาเนื้อสุกร สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยังคงตรึงราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ 100 บาท/กก. เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนผู้บริโภค ส่วนราคาขายปลีก

หมูเนื้อแดง มีแนวโน้มปรับลดลง ตามสภาวะตลาดที่ชะลอตัวจากสภาพอากาศที่ฝนตกชุกในหลายพื้นที่ และคาดว่าราคามีแนวโน้มที่จะลดลงอีกในระยะต่อไปเนื่องจากจะเข้าสู่เทศกาลกินเจในช่วงปลายเดือนนี้

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายใน มีภารกิจในการกำกับดูแลระบบการค้าในประเทศให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยหากพบเห็นว่ามีการกักตุน หรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดดังกล่าวจะมีโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542