ชาวจีนในประเทศไทยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นภาษาจีน ถวายอาลัย 100 วัน เสด็จสวรรคต

ตัวแทนชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หลากหลายอาชีพ ทั้งสมาคม องค์กร นักศึกษา ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงร่วมกันขับร้องและถ่ายทอดเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นภาษาจีนจีนกลาง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยในวาระครบ 100 วัน แห่งการสวรรคตที่นำมาซึ่งความโศกเศร้าของทั้งชาวไทยและชาวจีน

ขอบคุณที่มา 利力

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์