ภาครัฐไทย ไม่บูรณาการ แนะดูเกาหลี พัฒนาอีคอมเมิร์ซ หนุนเอสเอ็มอี รุ่ง

ภาครัฐไทย ไม่บูรณาการ แนะดูเกาหลี พัฒนาอีคอมเมิร์ซ หนุนเอสเอ็มอี รุ่ง

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ อดีตประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวถึง สถานการณ์เอสเอ็มอี ในปัจจุบันว่า เรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องการให้เน้น โดยเฉพาะสินค้าไทยเป็นสินค้าเกษตร และสินค้าอาหาร เป็นส่วนมาก ถ้ารู้จักแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม จะทำให้อัพเกรดได้ อย่าง ขนมอบกรอบ ตลาดสแน็ก ถ้าเราแปรรูปผลไม้กลายเป็นขนมอบกรอบ มันไม่ใช่แบบอาทิตย์หนึ่งเสีย แต่มันอยู่ได้อีกปีสองปี

เรื่องแบบนี้ คือ การยืดอายุและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งรัฐต้องเข้ามาช่วยในระดับหนึ่ง แต่ถ้ารัฐไม่ช่วย ปล่อยชาวบ้านทำกันเอง ก็จะได้เฉพาะชาวบ้านที่มีทุน ชาวบ้านที่มีหัวคิด เข้าทำนอง ใครปรับตัวได้เร็วก็รอด ใครปรับตัวไม่ได้ก็ตาย

แต่ตอนที่ตายมันจะดึงกัน เวลาเกิดการล้มหายตายจากของผู้ประกอบการ จะดึงกันเป็นลูกโซ่ สมมติ คนทำสวนตาย ยาฆ่าแมลงก็ตาย ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย ก็ตายด้วย ปัจจัยการผลิตต้นทางจะเริ่มแย่ เพราะผู้ประกอบการรายเล็กปลายทางล้มหายตายจาก เรื่องแบบนี้ เป็นสิ่งที่รัฐต้องดูแล เพราะเกินกำลังผู้ประกอบการ

อดีตประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวถึง ประเด็น “การให้แต้มต่อ” และการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการนั้น รัฐ มีหน้าที่ออกนโยบายมา เพราะเป็นไปได้ยากที่ผู้ประกอบการจะสร้าง “แต้มต่อ” ได้ด้วยตัวเอง เช่น ถ้ารัฐ มีนโยบายจะส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็ก แต้มต่อ ก็เช่น การสนับสนุนค่าขนส่ง รัฐสนับสนุนให้ โดยลดครึ่งราคา นั่นคือสิ่งที่รัฐ ต้องออกนโยบายมา

นอกจากนี้ รัฐ ต้องมีบทบาทในการ “ติดอาวุธ” คือ การให้ความรู้ ให้โนว์ฮาว ว่าควรต้องทำอย่างไร ต้องรู้อะไร เช่น อบรมการค้าขายออนไลน์บ่อยๆ คือ การติดอาวุธ ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกร เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องทำให้ต่อเนื่อง

แต่ทุกวันนี้หน่วยงานรัฐบ้านเรามีเยอะเกินไป เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน สังกัดมหาดไทย หาตลาดโดยกระทรวงพาณิชย์ หน้าที่หาเงินทุนเป็นของกระทรวงการคลัง หน้าที่ของการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเป็นของกระทรวงดีอีเอส และยังมีกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรม ที่เข้าไปดำเนินการ นี่ยังไม่รวมถึง เรื่องของการตรวจจับของปลอม ของละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายอีก

เรื่องพวกนี้ทำหลายกระทรวงเกินไป ต้องมีการบูรณาการ และตั้งหน่วยงานที่ทำโดยเฉพาะหน่วยงานเดียว และดึงคนเก่งจากหลายที่มาทำงานร่วมกัน อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่ผู้นำประเทศ

“ผู้บริหารบ้านเรา ต้องไปดู Model ของ เกาหลี ไต้หวัน หรือประเทศที่เจริญแล้ว ที่เขามีการรวบหน่วยงาน สนับสนุนเรื่องอีคอมเมิร์ซ มาอยู่ด้วยกัน แต่ประเทศไทยไม่เคยมี แล้วจะไปสนับสนุนได้อย่างไร ในเมื่อ    แต่ละกระทรวงมีนโยบายไม่เหมือนกัน การแก้ปัญหาและสนับสนุนผู้ประกอบการ จึงทำได้ยาก” อดีตประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าว