สงขลาไฟเขียวงบ 1 ล้าน เร่งช่วยเกษตรกรที่เดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม

วันที่ 25 มกราคม 2560 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่าเหตุจากอุทกภัยในจ.สงขลา ส่งผลกระทบให้พื้นที่การเกษตรเสียหายมากกว่า 200,000 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 8,891 ครัวเรือน  9 อำเภอ อ.ระโนด กระแสสินธุ์  สทิงพระ  สิงหนคร  เมืองสงขลา ควนเนียง สะบ้าย้อย สะเดา  และอ.นาหม่อม โดยเฉพาะ 4 อำเภอในโซนพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ส่งผลทำให้พืชเศรษฐกิจได้รับความเสียหาย

นายทรงพลเปิดเผยว่า จ.สงขลาได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรอย่างเร่งด่วน โดยอนุมัติวงเงิน 1,095,940 บาท ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้แก่ เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวาน 200 ไร่ รายละไม่เกิน 2 ไร่  เกษตรกรปลูกแตงโม 100 ไร่ รายละไม่เกิน 2 ไร่ เกษตรกรปลูกฟักทอง 100 ไร่ รายละไม่เกิน 2 ไร่  เกษตรกรปลูกถั่วเขียว 230 ไร่ รายละไม่เกิน 5 ไร่ จะเร่งดำเนินการภายหลังน้ำลด