ผักผลไม้ตลาดแม่สอดพาเหรดขึ้นราคารับตรุษจีน

วันที่ 25 มกราคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตาก หลังจากได้สำรวจการจำหน่ายสินค้าเกษตร ในพื้นที่ตลาดสดแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จ.ตาก เพื่อรับเทศกาลตรุษจีน พบว่า บรรดาผู้ประกอบการจำหน่ายผัก เริ่มนำผักมาวางจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น และผักบางชนิดเริ่มมีราคาสูงขึ้น เช่น ถั่วฝักยาว 1 มัด น้ำหนัก 5 กิโลกรัม ราคา 120 บาท ปรับขึ้น 30 บาท เป็นราคา 150 บาท , ดอกกะหล่ำ ราคา 25 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นเป็น 30 บาทต่อกิโลกรัม และผลไม้สาลี่ จาก 3 ลูกราคา 20 บาท เป็น 2 ลูก ราคา 20 บาท ปรับขึ้นมา 5 บาท นับเป็นราคาสินค้าเกษตรที่เริ่มขยับราคาขึ้นเพื่อรับเทศกาลตรุษจีน ส่วนราคาผักชนิดอื่นๆ ยังปกติ แต่มีแนวโน้มปรับราคาขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจำหน่ายผักผลไม้ เริ่มรวบรวมสินค้าพืชผักต่างๆ เพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนกันแล้ว อย่างไรก็ดีนอกจากลูกค้าชาวจีนในพื้นที่อำเภอแม่สอด และ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตากแล้ว ยังมีชาวเมียนมาร์ เชื้อสายจีน เริ่มมาซื้อสินค้าตามเพื่อไปประกอบศาสนกิจตามประเพณีชาวจีนด้วย