ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5% กระทบ ต้นทุนภาคอุตสาหกรรม กำไรลดลง 

ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5% กระทบต้นทุนภาคอุตสาหกรรม กำไรลดลง

การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5% ในวันที่ 1 ต.ค. 65 คาดส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นราว 0.5% กระทบกำไรจากการดำเนินงานลดลงเฉลี่ย 4.6%

โดยอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนรวมในสัดส่วนสูงอย่างการเกษตร ค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหาร และก่อสร้าง อาจมีกำไรลดลง 5-15% ขึ้นกับการปรับตัวและความสามารถในการแข่งขันในตลาด

นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมยังต้องเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน ซึ่งอาจรวมถึงต้นทุนทางการเงินในระยะถัดจากนี้ โจทย์เฉพาะหน้าจึงอยู่ที่การรักษาความสามารถในการทำกำไร โดยนับจากนี้ ประเด็นด้านแรงงานจะยิ่งทวีความสำคัญ จากปัจจัยด้านโครงสร้างประชากรที่ลดลงและการขยับเข้าสู่สังคมสูงวัยสูงสุดในอีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า

อาจนำมาซึ่งอุปสรรคด้านต้นทุนจากการขาดแคลนแรงงานในอนาคต การเพิ่มผลิตภาพแรงงานจึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญที่ต้องเร่งให้ความสำคัญตั้งแต่ตอนนี้

ที่มา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย