ดัน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สู่องค์กรเกื้อกูลสังคม ขับเคลื่อน เกษตรอินทรีย์

ดัน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สู่องค์กรเกื้อกูลสังคม ขับเคลื่อน เกษตรอินทรีย์

คุณอรุษ นวราช นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ Thai Organic Consumer Association (TOCA) กล่าวถึง การผลักดันให้เกิดต้นแบบผู้ประกอบการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ว่า TOCA ได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อป เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถซื้ออย่างเข้าใจ ได้มารู้จักเครื่องมือ TOCA Platform ที่ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้า แต่ยังสามารถบันทึกกิจกรรมจัดการขยะได้ด้วย

รวมถึงการทำการตลาดด้วยระบบ Earth Points เพราะเราต้องการเชื่อมโยงผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และศูนย์การประชุม กับเกษตรกรอินทรีย์ที่อยู่บน TOCA Platform ให้มาเป็นพันธมิตรซื้อวัตถุดิบอินทรีย์โดยตรงจากเกษตรกร และตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าได้

“ในการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ต้องเข้าใจว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นไปตามฤดูกาล และอาจมีความเสี่ยงทางธรรมชาติ ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องซื้ออย่างเข้าใจ สิ่งที่ควรทำคือ ผู้ประกอบการและเกษตรกร ร่วมวางแผนการผลิตและรอบการจัดส่งให้สอดรับกับความต้องการซื้อขาย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ต่อเนื่อง หรือสามารถปรับเมนูให้มีความยืดหยุ่น” คุณอรุษ กล่าว

สำหรับผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ นอกจากจะได้ประโยชน์ด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ ด้านการตลาด ยังช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร สร้างความยั่งยืนในชุมชนด้วย ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้าอินทรีย์

คุณอรุษ นวราช นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ Thai Organic Consumer Association (TOCA)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะได้ประโยชน์ด้านการตลาดจาก TOCA Platform ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้าอินทรีย์ สามารถนำมาคำนวณเป็นตัวเลขหรือวัดค่าผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และในระยะต่อไปกำลังพัฒนาให้สามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ได้ด้วย เพื่อช่วยตอบโจทย์ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร ปัจจุบัน มีเกษตรกรอินทรีย์ลงทะเบียนอยู่ใน TOCA Platform กว่า 1,000 ราย ส่วนผู้ประกอบการมีกว่า 60 ราย

 ด้าน คุณกิตติมา สุขโชค Assistance Director of F&B Development ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนอย่างมาก ดังนั้น การดูแลสิ่งแวดล้อมจึงอยู่ในความสนใจด้วย โดยเฉพาะในส่วนของเศรษฐกิจมีเรื่องของ Green Procurement เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่การจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจด้วย

ซึ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องดูต้นทางตั้งแต่แหล่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อจะลดปัญหาปลายทางโดยเฉพาะขยะย่อยสลายยาก โครงการนี้ตรงกับนโยบายของศูนย์ฯ หากสามารถจัดหาวัตถุดิบจากท้องถิ่นเหล่านี้มาสู่ผู้บริโภคได้จะดีแน่นอน สำหรับ TOCA Platform มีข้อดีคือ ใช้งานง่าย และเห็นว่าตั้งใจให้ครบวงจร ทั้งในส่วนระบบการจัดซื้อวัตถุดิบอินทรีย์ และแอพพลิเคชั่นการจัดการของเสีย

พืชผลเกษตรอินทรีย์

คุณสุกัญญา อุดมทรัพย์ Purchasing Manager The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel Bangkok กล่าวว่า ทางโรงแรม มีนโยบายสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นโดยเฉพาะสินค้าอินทรีย์ ซึ่งใช้ข้าวออร์แกนิกทั้งหมดอยู่แล้ว สำหรับ TOCA Platform ที่นำเสนอมา ต้องให้เชฟช่วยคิดว่า มีอะไรที่สามารถสั่งซื้อต่อเนื่องได้ทุกสัปดาห์ เพื่อใช้เป็นตัวตั้งให้เกษตรกรนำไปวางแผนผลิต เช่น ผลไม้ที่สามารถวางแผนจัดการได้ อย่างสับปะรด แตงโม มะละกอ ทุกโรงแรมใช้แน่นอน อย่างไรก็ตามคิดว่า TOCA Platform เป็นแพลตฟอร์มที่มีความน่าสนใจ

คุณกฤษฎา เตชะมนตรีกุล Vice President Portfolio Management and Managing Director Dusit Foods กล่าวว่า กลุ่มดุสิตฯ จัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบอินทรีย์ในเครือข่ายของ TOCA อยู่แล้ว และคิดว่าน่าจะยกระดับให้เพิ่มขึ้นได้อีก เนื่องจากกลุ่มดุสิต มีโรงแรมกว่า 10 แห่งกระจายอยู่ทุกภาคในประเทศไทย ที่ผ่านมา มีการซื้อข้าวออร์แกนิกโดยตรง จากเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้

และมองว่าน่าจะเพิ่มจำนวนการสั่งซื้อพืชผักออร์แกนิกมากขึ้นได้ เพราะการซื้อโดยตรงกับเกษตรกร โดยตัดพ่อค้าคนกลาง น่าจะช่วยให้การทำธุรกิจเกิดขึ้นได้ เพราะราคาจะไม่แพงเกินไป และมีกระจายอยู่ในหลากหลายพื้นที่ รวมทั้งการมี TOCA Platform ที่ช่วยรวมกลุ่มเกษตรกรเอาไว้ น่าจะทำให้การบริหารจัดการทำได้ง่ายขึ้น

TOCA Platform เปิดโอกาสในการเชื่อมห่วงโซ่ของเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ผู้บริโภค ให้สามารถซื้อขายสินค้าอินทรีย์ พร้อมรับคะแนนสะสม Earth Points แลกรับโปรโมชั่นต่างๆ ได้ สนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์กับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA)  ติดต่อ 098-391-5896 หรือ Line OA : TOCA Platform ที่ลิงก์นี้ https://lin.ee/5AobBje และติดตามได้ที่ Facebook : TOCA Platform