ราคาเดิมมา 8 ปี! เล็ง ปรับขึ้น ค่ามิเตอร์แท็กซี่ จ่อใช้เมื่อไหร่ รอเลย!

ราคาเดิมมา 8 ปี! เล็ง ปรับขึ้น ค่ามิเตอร์แท็กซี่ จ่อใช้เมื่อไหร่ รอเลย!

เมื่อวันที่ 1 กันยายน เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่มิเตอร์) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ เปิดเผยว่า

จากมีข้อเรียกร้องของผู้ขับรถแท็กซี่ นำโดย คณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคม ขอเสนอให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากกว่า 8 ปี หรือตั้งแต่ปี 2557-2565 ที่รถแท็กซี่ยังคงใช้อัตราค่าโดยสารเดิมอยู่ ซึ่งสวนทางกับอัตราค่าเชื้อเพลิงและค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดนี้ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพิจารณาอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม และศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน

ทีดีอาร์ไอศึกษาแล้ว พบว่า ประชาชนเดินทางด้วยระยะทางที่สั้นลง เที่ยววิ่งในการให้บริการเดินรถน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนการเดินรถสูงขึ้น รายได้ของผู้ขับรถแท็กซี่จึงลดน้อยลง เป็นผลให้จำนวนผู้ให้บริการรถแท็กซี่ลดน้อยลง โดยมีรถแท็กซี่ที่ให้บริการจริงประมาณ 60,000 คันต่อวัน จากจำนวน 80,000 คัน หรือคิดเป็น 75% ของรถแท็กซี่ทั้งหมด ซึ่งรายได้ของผู้ขับรถแท็กซี่มีทิศทางสวนทางกับค่าครองชีพในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2557-2565 พบว่า มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 7%” นายสรพงศ์ กล่าว

นายสรพงศ์ กล่าวว่า คณะทำงานฯ ได้มอบหมายให้ ขบ. นำข้อมูลการศึกษาของ ทีดีอาร์ไอ และข้อเรียกร้องของผู้ขับรถแท็กซี่ มาเปิดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทีดีอาร์ไอ และภาคประชาชน

รวมถึงรับฟังความคิดเห็นในภาพรวมทางเฟซบุ๊กของ ขบ. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับอัตราค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลง โดยขอให้กระทรวง และ ขบ. พิจารณาอัตราค่าโดยสารที่สมดุลระหว่างข้อเสนอของผู้ขับรถแท็กซี่ที่เสนอสูงเกินไปกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวมทั้งต้องการให้รัฐควบคุมคุณภาพการให้บริการของกลุ่มรถแท็กซี่ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก

คณะทำงานฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับขึ้นอัตราค่าบริการให้สอดคล้องตามความเห็นของทุกภาคส่วน โดยยืนยันจะมิให้มีผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่เกินกว่าดัชนีผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อีกทั้งจะต้องปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้วยนายสรพงศ์ กล่าว