อยากเกษียณก่อน 40 ไม่เกินจริง! แนะแนวคิดการเงิน และวิธีวางแผนที่ดี

อยากเกษียณก่อน 40 ไม่เกินจริง! แนะแนวคิดการเงิน และวิธีวางแผนที่ดี

ความฝันที่อยากจะเกษียณเร็ว หรือการมีอิสรภาพทางการเงินก่อนวัยเกษียณ เป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของชีวิตทางการเงินที่คนรุ่นใหม่กำลังใฝ่หา สิ่งที่ทุกคนกำลังฝันอยู่นั้นไม่ไกลเกินเอื้อม เพียงแค่เข้าใจหลักการที่สำคัญพร้อมวางแผนพุ่งชนเป้าหมายอย่างแม่นยำ เท่านี้ความฝันที่จะเกษียณเร็วก็จะเป็นจริงได้  

“fintips by ttb เรื่องเงินที่รู้จริงแบบเพื่อนที่รู้ใจ” จึงชวนทุกคนมาทำความรู้จักแนวคิด Financial Independence, Retire Early หรือ F.I.R.E คือ แนวคิดที่มุ่งมั่นกับการตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตเกษียณได้เร็วๆ ซึ่งแนวคิดนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในกลุ่มคนวัยทำงานที่อยากมีอิสรภาพทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย หรือเกษียณให้ได้ภายในช่วงอายุ 35-40 ปี เพื่อไปทำตามความฝันของตัวเอง โดยแนวคิดนี้มี 4 ขั้นตอนดังนี้

 1. ประเมินสินทรัพย์ทั้งหมด : ควรมีสินทรัพย์ 25 เท่าของรายจ่ายต่อปี
 2. คำนวณรายได้ และรายจ่าย : ควรคำนวณรายได้ และรายจ่ายทั้งหมดที่มีล่วงหน้า เพื่อนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันวัยเกษียณ เช่น เรามีค่าใช้จ่ายราว 144,000 บาท ต่อปี ฉะนั้น เราควรต้องมีทรัพย์สิน 6 ล้านบาท ถึงจะมีอิสรภาพทางการเงิน
 3. เก็บเงินเพื่อเกษียณ : ควรเริ่มเก็บเงินราว 50-70% ของรายการได้แต่ละเดือน
 4. หลังเกษียณแบ่งสรรการใช้เงิน : เมื่อเกษียณตัวเองในวัย 40 ปี ควรจะใช้เงินเก็บได้ราว 4% ของทรัพย์สินทั้งหมด

ดังนั้น การวางแผนทางการเงิน และการทำตามแผนอย่างมีวินัย เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมาย หากใครอยากเกษียณให้ได้ก่อนอายุ 40 ปี นี่คือสิ่งที่ต้องเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้ และเพื่อให้เป้าหมายการใช้ชีวิตทางการเงิน ตามแนวคิด F.I.R.E สำเร็จได้ เราควรสร้าง 5 ขั้นตอนสำคัญ สำหรับการวางแผนก่อนเกษียณ ดังนี้

 1. มีเป้าหมายชัดเจน

การตั้งเป้าหมายทางการเงิน คือ จุดเริ่มต้นที่จะทำให้ใช้ชีวิตตามแนวคิด F.I.R.E ได้สำเร็จ ในการตั้งเป้าหมายต้องรู้ก่อนว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณในแต่ละเดือนของเราเป็นจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งการมีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน จะทำให้วางแผนได้อย่างรอบคอบ และแผนการที่ดีจะทำให้ถึงเป้าหมายได้มากขึ้น

 1. ใช้ชีวิตอย่างประหยัด เน้นความสมถะ

แนวทางการใช้ชีวิตเพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงินภายใต้แนวคิด F.I.R.E อาจเรียกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตอย่างประหยัด มัธยัสถ์มากเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นที่การเก็บออมอย่างหนัก หรือประมาณ 50-70% ของรายได้

 1. ไม่หยุดเรียนรู้

การที่จะไปถึงเป้าหมายภายใต้แนวคิด F.I.R.E จำเป็นต้องใช้ชีวิตด้วยแนวคิด ‘ไม่หยุดเรียนรู้’ หมั่นพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเอง เพื่อให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น หรือการหาช่องทางการสร้าง passive income เพื่อเพิ่มพูนทรัพย์สินให้มากขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพิ่มสัดส่วนในการเก็บเงินให้มากขึ้น ซึ่งการจะทำสิ่งเหล่านี้ให้ได้ หัวใจสำคัญ คือ การไม่หยุดเรียนรู้ หมั่นพัฒนาทักษะความสามารถ และศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

 1. เก็บออมอย่างมีวินัย บันไดขั้นแรกสู่อิสรภาพทางการเงิน

นอกจากการเพิ่มทักษะในการทำงาน และการพัฒนาตัวเองให้โดดเด่นเพื่อเพิ่มรายได้แล้ว อีกทักษะที่สำคัญมาก และขาดไม่ได้ คือ ทักษะทางด้านการเงิน โดยเฉพาะการวางแผนทางการเงินที่ดี การบริหารจัดการรายรับรายจ่าย รวมถึงการเก็บเงินให้ครบตามแผนที่วางไว้

 1. ลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการไปถึงเป้าหมาย

นอกจากนี้ หากใครที่อยากเกษียณเร็ว อย่าลืมมองหาโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทน ด้วยการแบ่งเงินเก็บไปลงทุนต่อยอดอย่างมีวินัย หรือการทำ DCA (Dollar Cost Averaging) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในสร้างผลกำไรที่งอกเงย มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น

ถึงแม้ว่าการพิชิตอิสรภาพทางการเงินก่อน 40 ผ่านแนวคิด F.I.R.E อาจดูไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้ามีจุดเริ่มต้นที่ดี เราก็สามารถไปถึงฝันได้ โดยการมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน การไม่หยุดเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และหัวใจสำคัญ คือ การออมเงินอย่างมีวินัย และลงทุนอย่างมีความรู้  รู้จักกระจายความเสี่ยง เท่าที่สามารถยอมรับได้ ไม่ว่าฝันไหนๆ ก็เป็นจริงได้อย่างแน่นอน

ข้อมูลอ้างอิง

 • Your Money or Your Life โดย วิคกี้ โรบิน (Vicki Robin) และ โจ โดมินเกซ (Joe Dominguez)
 • I.R.E movement อีกหนึ่งแนวทางสู่อิสรภาพทางการเงิน, เลิกทำงานก่อนวัยเกษียณ, 2018
 • เว็บไซต์ thestandard.co