คนไทยว่างงาน 5.5 แสนคน ลดลงต่ำสุดตั้งแต่มีโควิดระบาด

คนไทยว่างงาน 5.5 แสนคน ลดลงต่ำสุดตั้งแต่มีโควิดระบาด

วันที่ 26 ส.ค. 2565 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า อัตราการว่างงานในไตรมาส 2 ของปี 2565 ลดลงต่ำที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีผู้ว่างงานจำนวน 5.5 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.37% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ลดลงมา ทั้งผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน และไม่เคยทำงานมาก่อน

นอกจากนี้ การว่างงานยังปรับตัวดีขึ้นในทุกกลุ่ม โดยผู้ว่างงานระยะยาว (ผู้ว่างงานนานกว่า 1 ปี) มีจำนวน 1.5 แสนคน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การว่างงานตามระดับการศึกษาลดลงในทุกระดับการศึกษา และอัตราการว่างงานในระบบอยู่ที่ 2.17% ลดลงจาก 2.77% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

“สถานการณ์แรงงานไตรมาสสองของปี 2565 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้มีงานทำกว่า 39 ล้านคน ขยายตัว 3.1% จากการขยายตัวของการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่มีการจ้างงาน 27.4 ล้านคน โดยเฉพาะสาขาการผลิต สาขาขายส่ง/ขายปลีก และสาขาการขนส่ง/เก็บสินค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคและการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี”

ขณะที่ชั่วโมงการทำงานปรับตัวดีขึ้นใกล้เคียงกับช่วงปกติ โดยภาพรวมและภาคเอกชนอยู่ที่ 42.3 และ 46.1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่เป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19

ขณะที่จำนวนผู้เสมือนว่างงานปรับตัวลดลงจาก 2.8 ล้านคน ในไตรมาส 2 ของปี 2564 เหลือ 2.2 ล้านคน ในปัจจุบัน และผู้ทำงานล่วงเวลา (ทำงานมากกว่า 50 ชั่วโมง/สัปดาห์) มีจำนวน 6.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแรงงานยังมีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์เรื่องเงินเฟ้อ ส่งผลให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ค่าจ้างที่แท้จริงยังลดลงอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานการศึกษาไม่สูง จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ดี จากการหารือร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์เงินเฟ้อจะชะลอลงในระยะถัดไป ทั้งนี้ อีกประเด็นที่จะต้องติตตามคือ การขาดแคลนแรงงาน ผู้มีงานทำหมดไฟในการทำงาน

“ในช่วงนี้รัฐบาลก็จะมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องบรรเทาภาระให้ เช่น การลดค่าไฟ ซึ่งจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเร็วๆ นี้ ส่วนมาตรการเพิ่มกำลังซื้อ เช่น คนละครึ่ง ก็ได้ออกไปแล้วก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการค่าจ้างแรงงานยังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำด้วย”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ