สู้โควิด คลินิกพิเศษโรคติดเชื้อ ขยายโอกาส ลดขั้นตอน ผู้ป่วยไม่รอคิวนาน

สู้โควิด คลินิกพิเศษโรคติดเชื้อ ขยายโอกาส ลดขั้นตอน ผู้ป่วยไม่รอคิวนาน 

 

วิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้เราได้ทราบถึงสถิติที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้หายป่วย และการสูญเสีย ล้วนมีค่าต่อการเรียนรู้เพื่อนำไปเป็นประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า

ด้วยบทเรียนจากวิกฤตดังกล่าว ได้ทำให้กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป็นนโยบายให้ทุกสถานพยาบาลในประเทศไทย ต้องมีหน่วยบริการรักษาโรคติดเชื้อ เช่นเดียวกับที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยได้จัดตั้ง “คลินิกพิเศษอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ” ขึ้น ไว้ตั้งรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งลดอัตราการติดเชื้อ และการสูญเสีย ตลอดจนโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นต่อไปได้ในอนาคต

รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการเปิด “คลินิกพิเศษอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ” นั้น เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อสำหรับประชาชนในช่วงวิกฤต COVID-19 ซึ่งเป็นการช่วยลดขั้นตอนที่ทำให้ผู้ป่วยต้องรอคิวนาน โดยสามารถเข้าพบแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อเพื่อปรึกษาอาการเบื้องต้น และนัดตรวจได้ภายในสัปดาห์เดียวกัน

นอกจากการตรวจพิเศษโรค COVID-19 ซึ่งเป็น “โรคติดเชื้อที่ติดต่อ” แล้ว ยังรับตรวจพิเศษ “โรคติดเชื้อที่ไม่ติดต่อ” ในผู้ป่วยที่ต้องการพบแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อเพื่อรับการดูแลอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรควัณโรค โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV)

ตลอดจนโรคติดเชื้อที่ไม่ติดต่อ อาทิ โรคที่เกิดจาก “ปรสิต” ที่อาศัยและแพร่พันธุ์ภายในร่างกาย อาทิ พยาธิในสมอง ที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วย หากไม่ได้รับการตรวจ และรับยาเพื่อการกำจัดอย่างเหมาะสม และทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงโรคติดเชื้อ “เลปโตสไปโรซิส” หรือ “โรคฉี่หนู” ที่มักพบมากในช่วงหน้าฝน จากการสัมผัสกับน้ำท่วม ที่มีปัสสาวะของหนู โดยผู้ป่วยมักแสดงอาการตาเหลือง และตัวเหลือง จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะโดยด่วน

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถใช้สิทธิการรักษาตามนโยบาย “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” ของรัฐ ที่ให้กลับไปใช้สิทธิเดิมได้ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ที่สามารถใช้สิทธิได้ทุกแห่ง

รศ.นพ.ธีระ ยังได้แสดงความห่วงใยประชาชน โดยแนะนำวิธีการสังเกตอาการของตัวเองว่ากำลังป่วยเป็นโรคติดเชื้ออยู่หรือไม่ หากพบความผิดปกติต่างๆ เกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น สีของปัสสาวะที่เข้มขึ้น หรือสีของเสมหะที่เปลี่ยนไป ให้รีบมาพบแพทย์ จองคิวออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง พร้อมบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้ได้ทาง www.gj.mahidol.ac.th