มาแล้ว! คนละครึ่งเฟส 5 เปิดขั้นตอนยืนยัน-ลงทะเบียน พร้อมใช้ 1 ก.ย. นี้

มาแล้ว! คนละครึ่งเฟส 5 เปิดขั้นตอนยืนยัน-ลงทะเบียน เริ่ม 19 ส.ค.นี้ รวม 26.5 ล้านคน โดยจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. ถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้

วันที่ 18 ส.ค. 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 จะมีการเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่ 19 ส.ค.นี้ เป็นวันแรก จนกว่าจะครบจำนวนไม่เกิน 26.50 ล้านสิทธิ แบ่งเป็นประชาชนที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 จำนวน 26.27 ล้านสิทธิ และประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 จำนวน 2.30 แสนสิทธิ

โดยจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565 ทั้งนี้ ประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการฯ ระยะที่ 5 กำหนดสามารถลงทะเบียน ดังนี้

1. กรณีประชาชนที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 สามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 และหากมีสิทธิในโครงการฯ ระยะที่ 5 คงเหลือและกระทรวงการคลังนำสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน ก็สามารถลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

2. กรณีประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือหากเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการหรือโครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (G-Wallet) แล้ว จะสามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้อีกช่องทางหนึ่ง ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

ทั้งนี้ ท่านที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) หรือข้อความผ่านแอพ “เป๋าตัง” แจ้งยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 5 ก่อนวันที่ 1 ก.ย. 2565 จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอพ “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. ส่วนท่านที่ได้รับการยืนยันสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความแจ้งยืนยันสิทธิ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 หากมีสิทธิในโครงการฯ ระยะที่ 5 คงเหลือและกระทรวงการคลังนำสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน ก็ลงทะเบียนใหม่ได้อีก

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้คืนบัตรแล้ว ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2565 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 5 ได้ และส่วนของผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในโครงการฯ ระยะที่ 5 ผ่านแอพ “เป๋าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ภายในวันที่ 25 ส.ค. 2565

ซึ่งหากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ได้ที่ https://เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com

สำหรับความคืบหน้าของจำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 5 โดยข้อมูลสะสม ณ วันที่ 17 ส.ค. 2565 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมสะสมจำนวน 188,775 ร้านค้า แบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมจากโครงการ ระยะที่ 4 จำนวน 187,915 ร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่จำนวน 860 ร้านค้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดและสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร

ขอบคุณ : ข่าวสดออนไลน์