ภาวะค่าครองชีพสูง แต่ทำไม ธุรกิจ Nursing Home ยังเติบโต 

ภาวะค่าครองชีพสูง แต่ทำไม ธุรกิจ Nursing Home ยังเติบโต 

ธุรกิจ Nursing Home ยังคงจำเป็นสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลแม้ในสภาวะค่าครองชีพสูง ซึ่งอัตราค่าบริการเฉลี่ยต่อเดือนที่ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทนี้ ส่งผลให้กลุ่มผู้ใช้บริการจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีกำลังซื้อเพียงพอ และมีการกระจุกตัวของธุรกิจอยู่ในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าปี 65 ธุรกิจ Nursing Home ยังคงเป็นธุรกิจที่เติบโตได้จากความต้องการของกลุ่มลูกค้าศักยภาพ ในขณะที่ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์และประชากรมีความเสี่ยงโรคเพิ่มขึ้น สำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ น่าจะยังมีสัดส่วนน้อย แต่คาดว่าจะทยอยฟื้นตัวตามการเปิดประเทศและความเชื่อมั่นในการเดินทาง

ทั้งนี้ โอกาสทางธุรกิจในอนาคต ยังคงดึงดูดให้ผู้เล่นทั้งรายเดิมและรายใหม่หันมาลงทุนเพื่อขยายธุรกิจรองรับความต้องการที่มีแนวโน้มเติบโต โดยปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในระยะยาวนั้น อยู่ที่การรักษาคุณภาพบริการ มาตรฐานและความเชี่ยวชาญของบุคลากร ทำเลที่ตั้ง ความสะดวกในการเดินทาง และราคาค่าบริการที่เหมาะสม