มาทางนี้! กรมจัดหางาน ประกาศรับสมัครแอร์โฮสเตส เพศหญิง 30 อัตรา

วันนี้ (21 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครตำแหน่งงาน Flight Stewardess เพื่อไปทำงานกับบริษัท Singapore Airlines Limited สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.singaporeair.com.sg/career

โดย นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า บริษัท Singapore Airlines Limited ได้เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศในตำแหน่ง Flight Stewardess จำนวน 30 คน โดยมีคุณสมบัติคือ เป็นเพศหญิง สูงตั้งแต่ 158 เซนติเมตรขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สัญชาติไทย ปฏิบัติงานและประจำการที่ประเทศสิงคโปร์ได้ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษสูง (TOEIC คะแนนขั้นต่ำ 600 หรือ TOEFL คะแนนขั้นต่ำ 500) สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ นอกจากภาษาอังกฤษ หรือผู้มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สัญญาจ้างงาน 5 ปี ค่าจ้างเดือนละ 1,380 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 34,000 ต่อเดือน (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 มกราคม 2560) สวัสดิการรักษาพยาบาล บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ การจ้างงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท สิงคโปร์ แอร์ไลน์ จำกัด อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งตามกฎหมายการจ้างงานของประเทศสิงคโปร์นายจ้างจะสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงานของประเทศสิงคโปร์แล้วเท่านั้น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2560 โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.singaporeair.com.sg/career
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 6716หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

ที่มา มติชนออนไลน์