ททท.เชียงใหม่ ตั้งเป้าปี 60 รายได้เพิ่ม 10% นักท่องเที่ยวเข้า 10 ล้าน

วันที่ 20 มกราคม 2560 นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปี 2559-2560 ณ ห้องประชุมร้านขัวเหล็ก อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีนายสรรเสริญ ศีติสาร และนางผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อมูล

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่โชคดีที่มีการเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งปริมาณและคุณภาพในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2558 ตัวเลขรายได้ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 82,000 ล้านบาท ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ คือ เติบโต 7.61% จำนวนนักท่องเที่ยว 9.2 ล้านคน แยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 6.4 ล้านคน ต่างประเทศ 2.8 ล้านคน

“ส่วนในปี 2559 อัตรานักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 4% จำนวน 9.6 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 6.8 ล้านคน และต่างประเทศ 2.8 ล้านคน สร้างรายได้ 90,000 ล้านบาท โดยตลอด 5 ปี จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย อาทิ เมื่องน่าท่องเที่ยวระดับ Top 10 ของโลก , Golf Destination of the year Asia&Australasia , Best Destination” นายวิสูตร กล่าว

ทั้งนี้ นายวิสูตรกล่าวว่า สำหรับปี 2560 ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งเป้าหมายมีรายได้เพิ่ม 10% จำนวนนักท่องเที่ยวจาก 9.6 ล้านคน เป็น 10 ล้าน หรือเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งทั้งหมดอยู่ที่สถานการณ์และปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนกิจกรรมที่ทาง ททท.เตรียมการส่งเสริมตลอดทั้งปี โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา Check in Chiangmai in High Seasons เพิ่มการกระตุ้นกิจกรรมในกลุ่มนักท่องเที่ยว Gen-Y อายุระหว่าง 17-35 ปี ที่อยู่ในวัยทำงานและชอบท่องเที่ยวแบบท้าทาย รวมทั้งกลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่มสูงวัยที่มีกำลังซื้อสูง