เปิดไทม์ไลน์ คนละครึ่ง เฟส 5 ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ วันไหน เช็กเลย 

เปิดไทม์ไลน์ คนละครึ่ง เฟส 5 ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ วันไหน เช็กเลย 

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน

โดยโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ภาครัฐร่วมชำระในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน

สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียน หลักเกณฑ์ และไทม์ไลน์การรับเงิน รอบนี้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 26.5 ล้านคน ต้องมีคุณสมบัติ 6 ข้อ

1. สัญชาติไทย

2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3. มีบัตรประจำตัวประชาชน

4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เฟส 3

5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ

6. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดแบ่งเป็น 

1. ผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป และต้องมีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เพื่อดำรงสิทธิ

2. ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 และต้องมีการใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. หรือภายใน 14 วันหลังจากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการ หลังวันที่ 1 ก.ย. 65 เพื่อดำรงสิทธิ