‘อาคม’ สั่งสอบกรณี ‘โรลส์-รอยซ์’ ให้เสร็จภายใน 30 วัน (คลิป)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกรณีที่บริษัทโรลส์-รอยซ์ออกมายอมรับต่อสำนักงานปราบปรามการฉ้อฉลร้ายแรงของประเทศอังกฤษว่าได้จ่ายสินบนในประเทศไทยระหว่างปี 2534-2548 ว่า นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยได้มารายงานว่า คณะกรรมการการบินไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว โดยจะต้องครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่ 1.เปรียบเทียบกระบวนการจัดซื้อในอดีตกับปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 2.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของการบินไทยมีความโปร่งใสเพียงพอหรือไม่ และต้องปรับปรุงให้ได้รับความมั่นใจ 3.เปรียบเทียบกระบวนการจัดซื้อในอดีตกับกรณีที่เกิดขึ้นของโรลส์-รอยซ์ ซึ่งตนได้เร่งรัดจะต้องรายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นภายใน 30 วันนับจากนี้

ด้านนายจรัมพรระบุว่าได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิเศษเพื่อตรวจสอบเรื่องทุจริตในการจัดหาเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุงในระหว่างปี พ.ศ.2534 ถึง 2548 โดยมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการจัดหาเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุงที่ดำเนินการในระหว่างปี พ.ศ.2534 ถึง 2548 ตามที่บริษัทโรลส์-รอยซ์แถลงนั้น การทุจริตที่เกี่ยวพันกับการบินไทยเกิดขึ้นเมื่อใด เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามกฎระเบียบและตามกฎหมายต่อไป