ลองโควิด เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม นอนไม่หลับ แพทย์แผนไทยช่วยได้

ลองโควิด เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม นอนไม่หลับ แพทย์แผนไทยช่วยได้

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยงานการแพทย์แผนไทย ได้พัฒนาบริการเปิดคอร์สปรับสมดุล แพ็กเกจฟื้นฟูสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพร โดยบริการเป็นรูปแบบเฉพาะบุคคล เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับบริการได้ฟื้นฟูสุขภาพอย่างองค์รวม

และสร้างการเรียนรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ดูแลสุขภาพต่อที่บ้านได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากการฟื้นฟูสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด บางรายจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู

พญ.โศรยา กล่าวว่า จากประสบการณ์และข้อมูลจากการให้บริการคลินิกหลังโควิดด้านการแพทย์แผนไทยของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พบว่า ในจำนวนผู้ที่เข้ารับการรักษาภาวะลองโควิดทุกราย มาด้วยอาการ เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย หายใจไม่เต็มอิ่ม รองลงมาคือ อาการนอนไม่หลับ เครียด วิตกกังวล มีปัญหาการรับรสและกลิ่น

“ผลการรักษา พบว่า ผู้ป่วยกว่า 95% ดีขึ้นหลังเข้ารับการรักษาด้วยยาสมุนไพรและคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง 1 เดือน และไม่พบผลข้างเคียง ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยการให้บริการฟื้นฟู เริ่มจากที่คนไข้เข้ารับการประเมินสุขภาพ โดยแพทย์แผนไทยแล้ว จะได้รับคำแนะนำเฉพาะราย ในการใช้ยาสมุนไพรเพื่อฟื้นฟูอาการ” ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าว

และว่า นอกจากนี้ ยังมีหัตถการทางการแพทย์แผนไทยที่เหมาะสม เช่น การนวดไทย ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร และ สูดรมไอน้ำสมุนไพร และการออกกำลังกายเพิ่มสมรรถภาพของปอด

ซึ่งจากข้อมูลการบริการในคลินิกหลังโควิด ได้รวบรวมและพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพสำหรับภาวะลองโควิดขึ้นมา จุดเด่นของบริการนี้ เป็นการที่ให้ผู้ที่มีอาการ หรือกำลังอยู่ในภาวะลองโควิด และต้องการรับการฟื้นฟู ได้เข้ารับบริการรักษา ฟื้นฟูด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่มีการพิจารณาให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล การใช้ยาสมุนไพร รวมถึงอาหารที่ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

โดยในโปรแกรมนี้ ผู้รับบริการ จะได้เรียนรู้อย่างเข้าใจถึงการฟื้นฟูสุขภาพหลังโควิดแบบองค์รวม โดยแพทย์แผนไทย จะช่วยให้ผู้ที่เข้ารับบริการในคอร์สนี้ สามารถฟื้นฟูตนเองต่อได้ที่บ้าน อย่างเข้าใจและถูกต้องตามแนวทาง ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนและลดการเจ็บป่วยเรื้อรังระยะยาวจากภาวะหลังติดเชื้อได้

สำหรับท่านที่มีอาการลองโควิด สนใจเข้ารับบริการ สามารถปรึกษา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 037-216-164, 085-391-2255 หรือ 037-217-127