พาณิชย์ ปรับจริง ขายของออนไลน์ ไม่แจ้งราคา ปิดกั้นเนื้อหาแล้ว 766 โพสต์

พาณิชย์ ปรับจริง ขายของออนไลน์ ไม่แจ้งราคา ปิดกั้นเนื้อหาแล้ว 766 โพสต์

วันที่ 29 ก.ค. 2565 ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามข้อร้องเรียน เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้บริโภค โดยเฉพาะปัจจุบันที่ประชาชนนิยมหันมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น

จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้มงวดตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยในปี 2565 (ม.ค. – 25 ก.ค. 65) พบมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ จำนวน 837 ราย ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว 623 ราย

ปรากฏว่าเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในข้อหาไม่แสดงราคาจำหน่ายสินค้า จำนวน 57 ราย ส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและรองเท้าแฟชั่น ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบปรับทุกราย อัตราโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

สำหรับกรณีหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบเจ้าของเพจผู้ถูกร้องเรียน กรมการค้าภายในได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อส่งข้อมูลเพจที่ถูกร้องเรียนและเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนตรวจสอบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

รวมทั้งได้ร่วมกับ Meta Platform, Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการออนไลน์ช่องทางเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเพื่อส่งข้อมูลโพสต์จำหน่ายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายให้ดำเนินการ ปิดกั้นเนื้อหาโพสต์ดังกล่าว

ซึ่งในปี 2565 (ม.ค. – 25 ก.ค. 65) ได้ทำการปิดกั้นเนื้อหาโพสต์ที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายไปแล้ว จำนวน 766 โพสต์ จาก 37 เพจ โดยโพสต์ที่ถูกปิดกั้นเนื้อหาแล้วจะไม่สามารถเปิดดูโพสต์ดังกล่าวในประเทศไทยได้อีกต่อไป

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายในจึงขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนกรมการค้าภายในจะตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าออนไลน์โดยไม่แสดงราคาจำหน่าย หรือจำหน่ายราคาสูงเกินสมควร สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือเว็บไซต์ www.dit.go.th