เฮ! ‘พระนครเหนือ’ คิดสารทำน้ำใส-กำจัดกลิ่นสำเร็จ สงกรานต์นี้คูเมืองเชียงใหม่ใสปิ๊ง!

เทศบาลร่วม มจพ.ทดสอบคูเมืองน้ำใสไร้กลิ่น หวังเล่นสาดน้ำปี๋ใหม่เมืองหรือสงกรานต์ปลอดภัย สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว เผยใช้สารเร่งตกตะกอนและผงแร่กำจัดกลิ่นทำปฏิกิริยา บอกผ่านการรับรองจากไบโอเทคแล้ว ไม่มีผลต่อมนุษย์-สัตว์น้ำ-สิ่งแวดล้อม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหนุนบำบัดน้ำคูเมือง-คลองแม่ข่า หวังผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลกในอนาคต

วันที่ 19 มกราคม 2560 นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการทดสอบคูเมืองน้ำใส ไร้กลิ่น โดยความร่วมมือของเทศบาลนครเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) บริเวณคูเมืองด้านใน ใกล้ตลาดประตูเชียงใหม่ เพื่อบำบัดน้ำคูเมืองที่ใช้เล่นน้ำในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองหรือสงกรานต์ช่วงเมษายนนี้ เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันและขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก มีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายณภัทร ประเสริฐดี ผู้อำนวยการสำนักช่าง นายระพีพันธ์ แดงตันกี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม มจพ. นายบุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ พร้อมนักวิจัย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกว่า 30 คน

31-9-768x512

ระหว่างการทดสอบ เจ้าหน้าที่ได้ตักน้ำคูเมืองที่กันแนวเขตเป็นบ่อบำบัดและนอกเขตบ่อบำบัด ก่อนนายระพีพันธ์ได้ใช้สารเร่งตกตะกอนและผงแร่กำจัดกลิ่นเทลงในโถแก้ว ก่อนใช้อุปกรณ์คนในน้ำเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี จนน้ำตกตะกอนจับตัวอยู่ก้นโถแก้ว พร้อมทดสอบกับน้ำจากคลองแม่ข่าที่มีสีดำ โดยใช้วิธีการเดียวกัน ก็ได้ผลเช่นเดียวกับการทดลองกับน้ำในคูเมือง โดยใช้เวลาตกตะกอน 1-2 นาทีเท่านั้น เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำที่มาจากหลายแหล่ง ก่อนนำปลาเทลงโถแก้วเพื่อดูปฏิกิริยาสัตว์น้ำ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการทดสอบดังกล่าว ก่อนนายระพีพันธ์ทดลองใช้จมูกดมกลิ่นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง

นายณัฐฐ์ชูเดชกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับ มจพ. เป็นเวลา 2 เดือน เบื้องต้นได้ทดลองบำบัดน้ำคูเมืองก่อน เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เล่นสงกรานต์ ก่อนเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินคุณภาพน้ำ หลังบำบัดน้ำ 2 สัปดาห์ หากได้ผลจริง คุณภาพน้ำดีขึ้น จะใช้วิธีการดังกล่าวบำบัดน้ำรอบคูเมืองเพื่อใช้เล่นสาดน้ำสงกรานต์ พร้อมสร้างความม้่นใจแก่นักท่องเที่ยว ที่มีแหล่งน้ำสะอาด ปลอดภัย

นายระพีพันธ์กล่าวว่า นักวิจัย มจพ.ได้คิดค้นสารเร่งตกตะกอนและผงแร่กำจัดกลิ่นมากว่า 1 ปีแล้ว โดยเปิดตัวพร้อมทดสอบบำบัดน้ำครั้งแรกที่คูเมือง เพราะเป็นชาวเชียงใหม่โดยกำเนิด ทั้งนี้ สารดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบจากศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติหรือไบโอเทคแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ สัตว์น้ำ หรือสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยได้รับทุนวิจัยจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ มจพ.ได้จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในอนาคต

34-4-768x512

“เบื้องต้นได้ทดสอบกับคูเมืองบริเวณตลาดประตูเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นจุดน้ำลึก กว้าง และน้ำเสียมากสุด จึงกั้นเป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร ปริมาณน้ำ 3,500 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้สารเร่งตกตะกอนจำนวน 300 กิโลกรัม เพื่อทำปฏิกิริยาให้น้ำเสียตกตะกอน โดยใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ซึ่งตะกอนดังกล่าวสามารถเป็นอาหารปลาและสัตว์น้ำได้ ไม่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแต่อย่างใด มีต้นทุนผลิตสารดังกล่าว 100 กว่าบาท/กิโลกรัมเท่านั้น” นายระพีพันธ์กล่าว

นายบุญทากล่าวว่า เป็นมิติที่ดีที่ให้นักวิจัย นักวิชาการเข้าช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำคูเมืองและคลองแม่ข่า ซึ่งผลทดสอบเบื้องต้นพบว่าน้ำใส หายเหม็น เชื่อว่าปีนี้สงกรานต์เชียงใหม่เล่นน้ำปลอดภัย หากเทศบาลและทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันบำบัดน้ำเสีย เพิ่มคุณภาพน้ำ เป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ทั้งด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี อัตลักษณ์เมือง เพราะคูเมืองอยู่คู่เมืองเชียงใหม่มา 720 ปีแล้ว ซึ่งเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 2 ของโลก หากแก้ปัญหาคุณภาพน้ำคูเมืองและคลองแม่ข่าได้ เชื่อว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลกได้แน่นอน

33-5-768x512

ที่มา : มติชนออนไลน์