โควิด ทำตลาดชายแดนซบ แนะปรับ ท่องเที่ยวพ่วงกิจกรรม คัดของดีขายออนไลน์

โควิด ทำตลาดชายแดนซบ แนะปรับ ท่องเที่ยวพ่วงกิจกรรม คัดของดีขายออนไลน์

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวรวุฒิ อุ่นใจ อดีตประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวระหว่างการบรรยายในการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนภาคเหนือของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ที่ จ.เชียงราย ว่า ธุรกิจการค้าชายแดนจ.เชียงราย ช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น ระบบสาธารณสุขเริ่มรองรับได้ ก็เจอวิกฤตสงครามซ้ำเติม

เกิดภาวะเงินเฟ้อในรอบ 13 ปี จากการที่โลกเริ่มแบ่งเป็น 2 ขั้ว การแซงก์ชั่นรัสเซียลามไปทั่วโลก การค้าขายชายแดนก็ลำบาก เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้าน ถูกแบ่งเป็น 2 ขั้วเช่นเดียวกัน วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเวลานี้ สะท้อนลักษณะอย่างหนึ่งว่า โลกเราอยู่ในภาวะ VUCA คือ ความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ

ตัวเลขจีดีพี ไม่สามารถอธิบายระบบเศรษฐกิจได้ทั้งหมด และไม่ใช่ตัวชี้วัดความเสมอภาคได้ จากตัวเลขประมาณการวันนี้ สัดส่วนเอสเอ็มอีในประเทศไทย เป็น 80% ของประชากรทั้งประเทศ แต่อาจจะทำจีดีพีแค่ 30% ขณะที่ ผู้ค้ารายใหญ่ 20% ทำจีดีพี 70% ของประชากร สะท้อนรวยกระจุกจนกระจายได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงต้องแก้ความเหลื่อมล้ำ และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารประเทศ

คือ เน้นการพึ่งพาตัวเอง กินใช้ของไทย ใช้วัตถุดิบในประเทศ เพิ่มการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดความเสี่ยงทั้งการทำธุรกิจและการใช้ชีวิต ประเทศจะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น

“จีน เป็นตัวอย่างที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขาคนเยอะ พื้นที่เยอะ แรงงานราคาถูก เลยเป็นมือปืนรับจ้างผลิตสินค้าให้ทั่วโลก เท่ากับจีน ได้โนว์ฮาว ของหลายประเทศ สุดท้าย 20-30 ปีผ่านไป จีนเป็นประเทศเดียวที่ได้เทคโนโลยีจากทั่วโลก สามารถผลิตแบบ Copy & Development ราคาถูกคุณภาพดี”

เพราะเขาต่อยอดจากของดีมา จีน ถึงพัฒนาเร็วและหลุดกับดักความยากจนไปแล้ว และยังสามารถส่งสินค้าชุมชนขึ้นแพลตฟอร์มอาลีบาบา ขายไปทั่วโลก ส่งผลต่อจีดีพีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเวลาไม่กี่ปี” คุณวรวุฒิ กล่าว

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ อดีตประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

อดีตประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวด้วยว่า สินค้าโอท็อป ผู้ประกอบการรายย่อย ถ้าไม่มีตลาดออนไลน์ ก็ต้องไปฝากขายตามห้างและร้านสะดวกซื้อ มีน้อยรายที่จะเข้าไปได้ แต่ออนไลน์ สามารถสร้างเศรษฐีอย่าง แจ๊คหม่า ที่รวยจากคนตัวเล็ก นอกจากนี้ สินค้าโอท็อปของไทย ยังขาดเรื่องมาตรฐานและคุณภาพ ในโลกของการค้าขาย ลูกค้าต้องเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

เราผลิตสินค้าดีแค่ไหน ถ้าเขาไม่อยากได้ก็ขายไม่ได้ ขณะเดียวกัน ถ้าของไม่ดี แต่ถ้าเขาอยากได้ยังไงก็ขายได้ เพราะฉะนั้น ต้องศึกษาตลาดให้ดี ต้องดูที่ลูกค้าเป็นหลัก บ้านเราหน่วยงานภาครัฐกระตุ้นให้เขาผลิตแต่ไม่มีตลาดรองรับ ในขณะที่จีน เขาหาตลาดก่อนแล้วจึงผลิต ผ่านอาลีบาบา และงานเทรดแฟร์ต่างๆ

คุณวรวุฒิ กล่าวว่า เชียงราย มีของดีหลายอย่างทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวสายมู แต่ยังขาดท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม ที่ยังทำเงินได้อีกมาก ขณะเดียวกัน ก็อยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ปลดล็อกกฎหมายสุราชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตสุราท้องถิ่น เป็นของดีชุมชน

เพราะสุรา ที่ผลิตโดยเกษตรกร คุณภาพดี หมักจากน้ำอ้อยบริสุทธิ์ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากทำได้ก็จะเพิ่มจีดีพีให้กับประเทศชาติได้อีกมหาศาล เหมือนไวน์ฝรั่งเศส เหล้าญี่ปุ่น และเหล้าจีน ที่มีเป็นแสนยี่ห้อ นอกจากนี้ ยังควรคัดของดีชุมชนขายออนไลน์ทั้งในเชียงรายและอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศ สถานการณ์วันนี้ ต้องยึดหลักเดิมคือ ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ