ฝรั่งไส้แดง ตลาดต้องการ 1 ปีเก็บขาย 6 รอบ หนุ่มม.รังสิต มีเงินจ่ายค่าเทอมสบาย

ฝรั่งไส้แดง ตลาดต้องการ 1 ปีเก็บขาย 6 รอบ หนุ่มม.รังสิต มีเงินจ่ายค่าเทอมสบาย

คุณธนพนธ์ นนทวัฒน์ อดีตนายกสโมสร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าว่า ตอนเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 เห็นว่า ประเทศไทย เริ่มมีคนปลูกฝรั่งไส้แดงมากขึ้น จึงศึกษาดูว่า ฝรั่งไส้แดง ที่คนนิยมปลูกในประเทศไทย มีสายพันธุ์อะไรบ้าง การให้ผลผลิตเป็นอย่างไร และตลาดเป็นอย่างไร

หลังจากศึกษาข้อมูลแล้ว จึงขอที่นาจากที่บ้านพื้นที่ 4 ไร่ มาปลูกฝรั่งไส้แดง โดยค่อยๆ ปรับพื้นที่และเริ่มปลูกกิ่งพันธุ์บนพื้นที่ 1 ไร่ แล้วค่อยๆ ขยายจนเกือบเต็มพื้นที่ ประมาณ 200 ต้น โดยสายพันธุ์ฝรั่งที่นำมาปลูก มีทั้งหมด 5 สายพันธุ์ ได้แก่ หงเปาสือ เฟิ่นหงมี่ ซัวปาล่า เพชรน้ำหนึ่ง และไข่มุกแดง

แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกัน เช่น หงเปาสือ รสชาติและเนื้อสัมผัสจะคล้าย กิมจู แต่จะมีรสหวานและรสเปรี้ยวจัดกว่า เป็นที่นิยมของตลาด แต่ข้อเสียคือ ติดผลยาก ให้ผลผลิตเมื่อต้นอายุ 6 เดือนขึ้นไป ถ้าต้นไม่สมบูรณ์ จะไม่ออกผล ส่วนสายพันธุ์อื่นๆ จะติดผลง่ายกว่า แต่เนื้อสัมผัสจะแข็งกว่ากรอบฟูน้อยกว่า เป็นต้น

คุณธนพนธ์ นนทวัฒน์ เจ้าของสวนฝรั่งไส้แดง

สำหรับเรื่องการดูแลรักษา คุณธนพนธ์ บอกว่า รดน้ำช่วงเย็น ใส่ปุ๋ยทุกสัปดาห์ ใส่ปริมาณน้อยแต่ใส่บ่อย สูตรปุ๋ยที่ใส่คือ 16 16 16 และสูตร 25 7 7 หรือสูตร 0 0 60 บ้าง สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับฝรั่ง ก็เหมือนพืชทั่วไปคือ น้ำ ขอแค่มีน้ำตลอด ฝรั่งก็สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตในขณะนี้ ยังไม่พอจำหน่ายในพื้นที่ เนื่องจากมีคนสั่งจองไว้ล่วงหน้า สำหรับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้าและมารับผลผลิตเอง จำหน่ายกิโลกรัมละ 80 บาท ซึ่งถูกกว่าราคาตลาดทั่วไป ราคาขายปลีกอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-150 บาท ซึ่งนอกจากจำหน่ายผลสดแล้ว เขายังเน้นขายกิ่งพันธุ์ด้วย ราคา 150-350 บาท

“การปลูกฝรั่งสายพันธุ์นี้ในบ้านเรายังมีไม่มากนัก ยังสามารถขยายตลาดได้อีกกว้าง สามารถนำไปปลูกผสมผสานกับพืชหลักที่ปลูกอยู่เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน เนื่องจากระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 60 วัน นับจากวันที่ห่อผล ต่อ 1 ต้น เก็บผลผลิตได้ 3-10 กิโลกรัม ดังนั้น ใน 1 ปี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 6 รอบ” หนุ่มเจ้าของสวน ท่านนี้ บอกมาอย่างนั้น

สวนฝรั่งบนเนื้อที่ 4 ไร่

สำหรับเทคนิคในการปลูก ระบบน้ำ การดูแลรักษา การให้ปุ๋ย ฯลฯ นั้น คุณธนพนธ์ บอก นำความรู้จากที่เรียนมาประยุกต์ใช้เกือบทุกอย่าง ดังนั้น จึงมีตารางการดูแล ให้ปุ๋ย และเก็บเกี่ยวผลผลิตของสวนฝรั่งอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเข้าสวนฝรั่งแค่ช่วงเช้าและช่วงเย็นเท่านั้น ระหว่างวันสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้

นอกจากสวนฝรั่งแล้ว พื้นที่โดยรอบ เขายังปลูกพืชชนิดอื่น ผสมผสานไปด้วย เช่น กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง มะละกอ และข่าปี เป็นต้น

ฝรั่งไส้แดง ตอนนี้ราคาดี

“จากวันที่ผมเริ่มปลูกฝรั่งจนถึงวันนี้ ประมาณ 2 ปีกว่าๆ รายได้จากการขายผลผลิตและกิ่งพันธุ์ สามารถนำมาเป็นค่าเทอม และทุนในการขยายพื้นที่ปลูก ซึ่งสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี” คุณธนพนธ์ บอกทิ้งท้าย ด้วยรอยยิ้มภาคภูมิใจ

สนใจแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับฝรั่งไส้แดง ติดต่อ คุณธนพนธ์ ได้ที่ โทร. 084-777-1527