เปิด ไทม์ไลน์ โอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (พิเศษ) รวมของเก่า ได้คนละกี่บาท?

เปิด ไทม์ไลน์ โอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (พิเศษ) รวมของเก่า ได้คนละกี่บาท?
เปิด ไทม์ไลน์ โอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (พิเศษ) รวมของเก่า ได้คนละกี่บาท?

เปิด ไทม์ไลน์ โอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (พิเศษ) เริ่มวันนี้ รวมของเก่า ได้คนละกี่บาท?

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า รัฐบาลเตรียมโอนเงินโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จำนวนทั้งสิ้น 10.95 ล้านคน โดยครั้งนี้ เพิ่มจำนวนเงินอีก 100-250 บาท ตามช่วงอายุ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เมษายน-กันยายน 2565 ดังนี้

 1. อายุ 60-69 ปี (จำนวน 6.5 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 100 บาท/คน/เดือน
 2. อายุ 70-79 ปี (จำนวน 3.0 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 150 บาท/คน/เดือน
 3. อายุ 80-89 ปี (จำนวน 1.2 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 200 บาท/คน/เดือน
 4. อายุ 90 ปีขึ้นไป (จำนวน 1.9 แสนคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 250 บาท/คน/เดือน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

สำหรับเงินงวดแรกโอนในวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 จะเป็นการจ่ายย้อนหลัง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2565 โดยยอดเงินโอนรวมของแต่ละช่วงอายุ มีดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี รับโอน 400 บาท
 • อายุ 70-79 ปี รับโอน 600 บาท
 • อายุ 80-89 ปี รับโอน 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับโอน 1,000 บาท

วันที่ 19 สิงหาคม 2565

 • อายุ 60-69 ปี รับโอน 100 บาท
 • อายุ 70-79 ปี รับโอน 150 บาท
 • อายุ 80-89 ปี รับโอน 200 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับโอน 250 บาท

วันที่ 19 กันยายน 2565

 • อายุ 60-69 ปี รับโอน 100 บาท
 • อายุ 70-79 ปี รับโอน 150 บาท
 • อายุ 80-89 ปี รับโอน 200 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับโอน 250 บาท

เบี้ยยังชีพเดิม + พิเศษ ได้เท่าไร

อย่างไรก็ตาม เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ต้องได้รับทุกเดือน เดือนละ 600-1,000 บาท ยังคงได้รับตามปกติ โดยหากนำมารวมกับเงินเบี้ยยังชีพพิเศษรอบแรก (19 ก.ค.) จะได้รับเงินตามช่วงอายุทั้งสิ้น ดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี เมื่อรวมแล้วจะได้รับเงินครั้งแรกในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ทั้งสิ้น 1,000 บาท
 • อายุ 70-79 ปี เมื่อรวมแล้วจะได้รับเงินครั้งแรกในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ทั้งสิ้น 1,300 บาท
 • อายุ 80-89 ปี เมื่อรวมแล้วจะได้รับเงินครั้งแรกในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ทั้งสิ้น 1,600 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป เมื่อรวมแล้วจะได้รับเงินครั้งแรกในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ทั้งสิ้น 2,000 บาท