ป.ป.ช. ตั้งคณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริง ปมโรลส์รอยซ์จ่ายสินบนในไทย

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายปรีชา เลิศกมลมาศ ป.ป.ช. กล่าวว่า ในการประชุม ป.ป.ช.วันที่ 19 ม.ค. สำนักการต่างประเทศป.ป.ช. ได้รายงานให้ที่ประชุมป.ป.ช.ทราบถึงกรณีบริษัท โรลส์รอยซ์ ยอมรับต่อสำนักงานปราบปรามการทุจริตของประเทศอังกฤษว่า ได้จ่ายสินบนในหลายประเทศที่ทำการซื้อขายเครื่องยนต์ของโรลส์รอยซ์ รวมถึงประเทศไทยในช่วงปี 2534-2548 ซึ่งที่ประชุมป.ป.ช.ได้พิจารณาแล้ว ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นแสวงหาข้อเท็จจริงโดยได้สั่งการให้สำนักการข่าวและกิจการพิเศษ และสำนักการต่างประเทศประสานขอข้อมูลไปยังบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อขอข้อมูลมาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น และให้รายงานข้อมูลกลับมาให้ที่ประชุมป.ป.ช.ทราบโดยด่วน เพื่อพิจารณาว่า จะตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และให้ทันกับคดีการจัดซื้อบางช่วงที่ใกล้จะหมดอายุความ

เนื่องจากเบื้องต้นเท่าที่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ป.ป.ช. ทราบว่า มีการจัดซื้อเครื่องยนต์แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ 1.ช่วงปี 2534-2535 ซึ่งหมดอายุความไปแล้ว คงไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ 2.ช่วงปี 2536-2540 มีบางช่วงใกล้จะหมดอายุความ 20 ปี จึงต้องเร่งดำเนินการให้ทันอายุความ 3.ช่วงปี 2547-2548 ที่ยังไม่หมดอายุความ แต่ต้องเร่งดำเนินการต่อไป