ติดโควิด หยุด 10 วัน ส่งงานไม่ทัน นายจ้างวอน ลดวันลา เบิกค่าแรงประกันสังคม

ติดโควิด หยุด 10 วัน ส่งงานไม่ทัน นายจ้างวอน ลดวันลา เบิกค่าแรงประกันสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณประวิทย์ สุวรรณสัญญา ทีมงานด้านเศรษฐกิจ ของพรรคกล้า เผยว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจาก คุณธิติรมย์ วรลักษณ์กิจ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนทีเอ็มพีปริ้นติ้งแอนด์เฟรม จำกัด ธุรกิจรับทำกรอบรูป ออกแบบ และติดตั้งป้ายทุกชนิด ย่านเจริญกรุง ว่า กิจการของเขาได้รับผลกระทบ จากกรณีพนักงานติดโควิด และต้องหยุดงานตามระเบียบของมาตรการโควิดเป็นเวลา 10 วัน ส่งผลทำให้เกิดการล่าช้าในการผลิต และส่งของให้เพื่อทันตามคำสั่งของลูกค้า

ทำให้ต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากรายได้ที่ลดลงอย่างมากอยู่แล้วในช่วงสถานการณ์โควิด ก็ต้องลดลงไปอีก ขณะที่ยังต้องแบกภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าแรงพนักงานที่ลาหยุดไปด้วย ทางคุณธิติรมย์ จึงอยากเรียกร้องให้ทางภาครัฐ กำหนดมาตรการลาหยุดที่ชัดเจน และไม่ยาวนานถึง 10 วัน

คุณธิติรมย์ วรลักษณ์กิจ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนทีเอ็มพีปริ้นติ้งแอนด์เฟรม จำกัด ผู้ร้องเรียน

หรือออกกฎนำเอกสารแจ้งเหตุส่งงานล่าช้า เนื่องจากพนักงานติดโควิดได้ โดยไม่ทำให้นายจ้างหรือบริษัทที่ได้รับผลกระทบต้องมีผลตามเอกสารสัญญา เกี่ยวกับการระบุวันส่งงาน

“และหากนายจ้าง สามารถละเว้นการจ่ายค่าแรงส่วนที่หยุดโควิด และให้ลูกน้องเบิกประกันสังคมได้ จะดีมาก จึงขอให้ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบนี้ อย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้นายจ้างเสียหายไปมากกว่านี้” คือข้อเรียกร้องจากคุณธิติรมย์ วรลักษณ์กิจ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนทีเอ็มพีปริ้นติ้งแอนด์เฟรม จำกัด