กสิกรไทยเพิ่มมาตรการช่วยลูกค้ารายย่อยน้ำท่วมภาคใต้ พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน

ธนาคารกสิกรไทยออกมาตรการต่อเนื่องช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ ล่าสุดส่งมาตรการช่วยลูกค้าสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจขนาดย่อม อาทิ พักชำระเงินต้น 12 เดือน ลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำ และขยายเวลาผ่อนชำระ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านสามารถขอกู้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ หวังช่วยลูกค้าฟื้นตัวเร็วที่สุด

นางนพวรรณ เจิมหรรษา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 12 จังหวัดภาคใต้ที่ได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สิน การดำเนินชีวิตและธุรกิจของลูกค้าของธนาคารอย่างกว้างขวาง และแม้ว่าภาวะน้ำท่วมจะคลี่คลายแล้ว แต่ธนาคารประเมินว่าปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าจะยังคงอยู่อีกระยะหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติจะทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการใช้หมุนเวียนทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าได้

ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทย จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ สินเชื่อบ้านกสิกรไทยใน 12 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน โดยช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าสามารถชำระเพียงดอกเบี้ยเท่านั้น และสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยสามารถขอสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้สูงสุดเท่ากับยอดสินเชื่อบ้านที่ได้ผ่อนชำระไปแล้ว โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยส่วนที่ขอใหม่ 0% นาน 6 เดือน

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคอื่น ๆ ได้แก่ สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) และสินเชื่อบัตรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card) จะได้รับการปรับลดดอกเบี้ยของยอดคงค้างเดิมและยอดใช้ใหม่ลง 50% นาน 3 รอบบัญชี รวมทั้งปรับลดวงเงินผ่อนชำระขั้นต่ำ โดยสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทปรับเป็น 0-5% สินเชื่อบัตรเครดิตปรับเป็น 0-10% นาน 3 รอบบัญชี  สำหรับสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ปรับยอดผ่อนลดลง 25% จากยอดผ่อนชำระต่อเดือน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน ส่วนลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของลีสซิ่งกสิกรไทย สามารถขอลดการผ่อนชำระรายเดือนได้สูงสุด 50% ได้นาน 12 เดือน และสามารถขยายเวลาผ่อนชำระเพิ่มได้สูงสุด 6 เดือน แต่เมื่อรวมสัญญาเดิมต้องไม่เกิน 7 ปี

นางนพวรรณ กล่าวตอนท้ายว่า ธนาคารกสิกรไทยมีการติดตามสถานการณ์เพื่อดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาการส่งมอบมาตรการช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ลูกค้ารายย่อยผู้ประสบภัยที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารกสิกรไทย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ธนาคารกสิกรไทยได้ออกมาตรการการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้มาแล้ว อาทิ การลดยอดผ่อนชำระหรือพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 12 เดือน การขยายเทอมตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินการค้าต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือวงเงินเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการ เครื่องจักร รวมถึงชดเชยสต็อกสินค้าที่เสียหายจากอุทกภัย ธนาคารจะพิจารณาให้วงเงินกู้โดยพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน และไม่ต้องประเมินราคาหลักประกันใหม่ โดยต้องขอวงเงินภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้เช่นกัน

ที่มา มติชน