‘กสิกรไทย’ คาดจับจ่ายของไหว้เจ้าปีไก่ เงินสะพัด 6.4 พันล้านบ.

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2560 ผู้ที่พำนักอาศัยในกรุงเทพฯ จะมีการจับจ่ายซื้อเครื่องเซ่นไหว้เป็นเม็ดเงินสะพัดราว 6,400 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.0% เทื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หรือเฉลี่ย 3,600 บาทต่อครัวเรือน โดยเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก อย่างไรก็ตามตรุษจีษปีนี้อาจจะไม่คึกคักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา เพราะบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ประกอบกับกำลังซื้อถูกกดดันจากภาระค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนท่ีปรับเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคจึงยังระมัดระวังการใช้จ่ายและหันมาเก็บออมมากขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของเม็ดเงินแต๊ะเอีย/อั่งเปาท่ีปกติมีการแจกจ่ายให้กับลูกหลานรวมถึงลูกจ้างพนักงานก็อาจจะไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน

รายงานระบุด้วยว่า ปัจจุบันลูกหลานคนจีนรุ่นใหม่มีบทบาทในตลาดจะจ่ายเครื่องเซ่นไหว้มากขึ้นซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้มองหาสินค้าที่มีความหลากหลายทั้งนี้ของคุณภาพและระดับราคารวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและระบบการชำระเงินที่รวดเร็ว ทั้งยังให้ความสำคัญกับความหลากหลายด้านประโยชน์ใช้สอยและต้องการของตนเป็นหลัก เช่น อาหารพร้อมรับประทานแตกต่างจากคนจีนรุ่นก่อนที่ให้ความสำคัญกับการไหว้ที่ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักประเพณีดังนั้นโอกาสทางการตลาดในระยะต่อไป ผู้ประกอบการในธุรกิจจำหน่ายเครื่องเซ่นไหวนควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ โดยต้องรุกกลยุทธ์ท่ีสามารถตอบโจทย์ความ ต้องการได้ทั้งคนจีนรุ่นก่อนและคนจีนรุ่นใหม่ อาทิ การนำเสนอสินค้าที่แตกต่างจากที่มีวางจาหน่ายในตลาด การสร้างทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าให้กับผู้บริโภค เช่น บริการรับสั่งซื้อ-จัดส่ง และเพิ่มช่องทางการชาระสินค้าปลายทาง หรือ สามารถเปลี่ยนคืนได้หากไม่พอใจ เป็นต้น

นอกจากโอกาสในการทำตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องเซ่นไหว้แล้ว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านทองร้านค้าปลีก หรือแม้แต่ธุรกิจความงามต่างๆ อาจใช้ช่วงเวลานี้ออกแคมเปญหรือกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบพิเศษเพื่อยอดขายหรือกระตุ้นกาลังซื้อผู้บริโภคได้เช่นกัน