เตือนภัยไซเบอร์! 4 กลโกงเหล่ามิจฉาชีพ เกี่ยวกับ บัตรเครดิต – รหัส OTP

เตือนภัยไซเบอร์! 4 กลโกงเหล่ามิจฉาชีพ เกี่ยวกับ บัตรเครดิต – รหัส OTP

ปัจจุบัน ภัยคุกคามในภาคการเงิน เหล่ามิจฉาชีพเปลี่ยนบทสร้างสถานการณ์หลอกลวงให้เราตกเป็นเหยื่อมากมาย และถ้าหลวมตัวตกหลุมพรางของมิจฉาชีพ ความสูญเสียอาจไม่จำกัดอยู่เพียงแค่เงินในบัญชีของเหยื่อ แต่อาจถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้สร้างบัญชีแฝง ซึ่งจะทำให้เหยื่อตกเป็นแพะรับบาปที่ยากต่อการจำกัดขอบเขตความเสียหายได้

เคทีซี ได้เผยกลโกงเกี่ยวกับบัตรเครดิต-รหัส OTP ที่เหล่ามิจฉาชีพมักใช้หลอกเหยื่อ ไว้ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ทุจริต หรือ มิจฉาชีพ มีข้อมูลบัตรเครดิตของเหยื่อ : มักจะมาหลอกขอรหัส OTP เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ และอ้างการคืนเงินประกัน เป็นต้น

2. กรณีที่ผู้ทุจริต หรือ มิจฉาชีพ ไม่มีข้อมูลบัตรเครดิต แต่ใช้วิธีการ สุ่มโทรเข้ามา : โดยมักหลอกว่า ตรวจพบสิ่งของต้องสงสัย และโอนสายหลอกๆ เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ / DSI / ปปง. ปลอมๆ ให้เหยื่อโอนเงินในบัญชี ไปตรวจสอบ เป็นต้น

3. กรณีที่ผู้ทุจริต หรือ มิจฉาชีพ ไม่มีข้อมูลบัตรเครดิต แต่ใช้วิธีการ แฝงตัวเข้ามาเป็นผู้ช่วยเหลือ : เช่น การหลอกจะคืนเงินหลังโอนเงินชำระค่าสินค้า แต่เหยื่อไม่ได้รับของ (ผู้ทุจริต หรือ มิจฉาชีพ อาจได้ข้อมูลจาก Blacklistseller.com)

4. กรณีที่ผู้ทุจริต หรือ มิจฉาชีพ ไม่มีข้อมูลบัตรเครดิต แต่ใช้วิธีการ แจ้งให้ชำระเงิน เนื่องจากพัสดุตกค้าง จากบริษัทขนส่งต่างๆ : โดยจะหลอกเหยื่อให้เปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิต และ รหัส OTP ในการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น