เครดิตบูโร รณรงค์สร้างวัฒนธรรม ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้

เครดิตบูโร รณรงค์สร้างวัฒนธรรม ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้

คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับ จากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนทำให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 มาได้ เกิดความเชื่อมั่นและเริ่มกลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ภายใต้การใช้ชีวิตวิถีใหม่กันบ้างแล้ว ซึ่งทุกคนยังคงต้องตระหนักและให้ความสำคัญการป้องกันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยการรักษาสุขภาพกายให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ พร้อมรับมือได้ทุกสถานการณ์ตลอดเวลา ขณะเดียวกันสุขภาพการเงินของทุกคน ก็ต้องแข็งแกร่งต่อเนื่องเช่นกัน การตรวจข้อมูลเครดิตอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ทราบประวัติทางการเงินและเช็กความถูกต้องของข้อมูลของตนเอง ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล และช่วยป้องกันรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ทางการเงินได้อีกด้วย

เครดิตบูโร จึงเชิญชวนตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจเครดิตบูโร รับฟรี สมุดโชคดีมีชัย และเจลแอลกอฮอล์ ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายนนี้ ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง กรณีที่ท่านตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองผ่านช่องทางต่างๆ ที่เครดิตบูโรให้บริการนั้น จะตรวจเครดิตบูโรกี่ครั้งก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคาร หรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเอง

สำหรับเงื่อนไขการรับสมุด “โชคดีมีชัย” เมื่อท่านตรวจเครดิตบูโรพร้อมแสดงบัตรประชาชนของตนเอง ก็สามารถรับได้ทันที (ตรวจรายงานข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดา รวมตรวจเครดิตสกอริ่ง สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการด้วยตัวเอง) ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง

ส่วนขั้นตอนและเงื่อนไขการรับเจลแอลกอฮอล์ ได้ง่ายๆ ดังนี้ 1) แอดไลน์เป็นเพื่อนกับเครดิตบูโร (Bureau ChatBot) ที่ ID Line : @ilovebureau บนโทรศัพท์มือถือ (Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya) 2) เมื่อท่านใช้บริการตรวจเครดิตบูโร ให้นำหน้าจอไลน์เครดิตบูโรแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ จะได้รับเจลแอลกอฮอล์ได้ทันที (ของมีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน)

โดยหลักฐานที่นำมาแสดงต้องเป็นของตนเองเท่านั้น ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง ตามวันและเวลาดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.30 น. ได้ที่ 1) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. ได้ที่ 2) เครดิตบูโร คาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 3) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี)

4) Bureau Lab (บูโร แล็บ) ท่าเรือวังหลัง วันจันทร์-อาทิตย์ 09.00-18.00 น. ได้ที่ 5) Bureau Lab (บูโร แล็บ) สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และชิดลม (ภายในสถานี) 6) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจเวนิว นวนคร ชั้น 3 หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ncb.co.th หรืออีเมล [email protected]

ทั้งนี้ แผนการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดของกระทรวงสาธารณสุข ยังคงให้มีมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ภายใต้การใช้ชีวิตวิถีปกติใหม่ เพิ่มคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประชาชนและประเทศ เดินหน้าขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย “ประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” ต่อไป

คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร

โดย เครดิตบูโร ตระหนักและให้ความสำคัญ เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง ได้แก่ การใส่หน้ากากอนามัย ตรวจอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดลำดับการเว้นระยะห่าง ระหว่างการให้บริการ

การชำระเงินผ่าน QR Code เพื่อลดการสัมผัส และการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม เป็นที่เรียบร้อยและผ่านการตรวจแบบเร่งด่วน (ATK) ก่อนมาปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

เครดิตบูโร ได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง

เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบ ใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทย มีวินัยทางการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น