ศบค.ไฟเขียว ถอดหน้ากากอนามัย ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็กได้ที่นี่

ไฟเขียว! ศบค.ไฟเขียว ถอดหน้ากากอนามัย ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็กได้ที่นี่
ไฟเขียว! ศบค.ไฟเขียว ถอดหน้ากากอนามัย ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็กได้ที่นี่

ศบค.ไฟเขียว ถอดหน้ากากอนามัย ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็กได้ที่นี่

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 . นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 9/2565 ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)

โดย ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค มีการปรับพื้นที่เฝ้าระวัง หรือพื้นที่สีเขียว ทั่วราชอาณาจักร มีผลนับตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 0 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 0 จังหวัด
  • พื้นที่ควบคุม 0 จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูง 0 จังหวัด
  • พื้นที่เฝ้าระวัง 77 จังหวัดยกเลิกพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศ โดยเริ่มดำเนินการได้ทันทีหรือหลังประกาศราชกิจจานุเบกษา มาตรการการใส่หน้ากากอนามัย ควรสวมหน้ากากและให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิดหรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก

เงื่อนไขการสวมหน้ากากอนามัย

สถานที่ภายนอกอาคาร 

  • ให้สวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬา หรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม ฯลฯ

สถานที่ภายในอาคาร

  • ให้สวมหน้ากาก

เงื่อนไขการถอดหน้ากากอนามัย

  • อยู่คนเดียว
  • หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่พำนักเดียวกัน ต้องสามารถเว้นระยะห่างได้ ไม่รวมกลุ่มแออัด และอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดี
  • มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการแสดง ฯลฯ

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น ควรสวมหน้ากากทันที

โดยเริ่มนับตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปทั่วราชอาณาจักร

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ