พันธบัตรเพิ่มสุข ซื้อง่าย ขั้นต่ำ 1 พันบาท 4 แบงก์ใหญ่ เตรียมจำหน่าย 15 มิ.ย. นี้

พันธบัตรเพิ่มสุข ซื้อง่าย ขั้นต่ำ 1 พันบาท 4 แบงก์ใหญ่ เตรียมจำหน่าย 15 มิ.ย. นี้
พันธบัตรเพิ่มสุข ซื้อง่าย ขั้นต่ำ 1 พันบาท 4 แบงก์ใหญ่ เตรียมจำหน่าย 15 มิ.ย. นี้

พันธบัตรเพิ่มสุข ซื้อง่าย ขั้นต่ำ 1 พันบาท วงเงิน 4 หมื่นล้าน 4 แบงก์ใหญ่ เตรียมจำหน่าย 15 มิ.ย. นี้ ส่วนอีก 5 พันล้าน รอวันที่ 20 มิ.ย.

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมา (13 มิถุนายน) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “ออมเพิ่มสุข” บนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 10,000 ล้านบาท ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท ถึง 10 ล้านบาท ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

ปรากฏว่าผ่านไป 1 ชั่วโมงเศษ นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สบน. เปิดเผยว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข บนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 10,000 ล้านบาท จำหน่ายได้ครบวงเงินเรียบร้อยแล้วในวันแรกของการจำหน่าย

สำหรับผู้สนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข บนวอลเล็ต สบม. จะมีการจำหน่ายพันธบัตรอีกครั้งวันที่ 15 มิถุนายน ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์

ช่วงที่ 1 : 15-19 มิถุนายน วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท
สำหรับบุคคลธรรมดา ขั้นต่ำ 1 พันบาท ถึง 10 ล้านบาท

ช่วงวันที่ 15-19 มิถุนายนนี้ จะเริ่มทำการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข วงเงิน 40,000 ล้านบาท 2 รุ่นอายุ

รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.90% ต่อปี

รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.60% ต่อปี

โดยมีขั้นต่ำ 1,000 บาท จำกัดวงเงินรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ช่วงที่ 2 : 20-30 มิถุนายน วงเงินคงเหลือจากช่วงแรก
สำหรับบุคคลธรรมดา ขั้นต่ำ 1 พันบาท ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

การขายพันธบัตรในช่วงนี้ ธนาคารแต่ละแห่งจะเปิดจำหน่ายพันธบัตรซึ่งเป็น วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 1 โดยมีขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง โดยมีรุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี เช่นเดิม จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร รอซื้อ 20-30 มิ.ย.
รุ่นอายุ 10 ปี วงเงิน 5 พันล้านบาท

สำหรับช่วงนี้จะมีจำหน่ายให้แก่ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ผู้สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง หรือคลิกอ่านรายละเอียดการจำหน่ายพันธบัตรจาก เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย