มีทั้งคุณและโทษ ข้อควรระวัง ในการรับประทาน เมนูกัญชา

มีทั้งคุณและโทษ ข้อควรระวัง ในการรับประทาน เมนูกัญชา  

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร เผยถึง ข้อควรระวังในการรับประทานเมนูที่มีส่วนผสมของกัญชา ซึ่งกำลังเป็นที่แพร่หลาย ภายหลังมีการปลดกัญชง กัญชา ออกจากยาเสพติด นั้นว่า ผู้มีประวัติแพ้ยาในตำรับ ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานที่เสี่ยงอันตราย ควรเพิ่มความระมัดระวัง ในการรับประทานเมนูกัญชา เพราะอาจทำให้ง่วงซึมได้

สำหรับลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบ ขึ้นอยู่กับบุคคลและปริมาณที่รับประทาน นั้น ประกอบด้วย อาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปากแห้ง คอแห้ง ง่วงซึม ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว คลื่นไส้อาเจียน

แต่หากพบอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว สามารถทำการถอนพิษในเบื้องต้นได้ โดยให้ดื่มน้ำมากๆ หรือดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งหรือน้ำตาลทราย หากเป็นเบาหวาน ให้ใส่น้ำผึ้งหรือน้ำตาลน้อยลงหน่อย หรือ ชงรางจืด ดื่มวันละ 3 เวลา จะช่วยให้อาการ โคลงเคลงเวียนศีรษะ ดีขึ้นเป็นระยะๆ