แนะนำ ให้ใช้ ไม่เกินวันละ 5-8 ใบ ข้อควรทราบ เมื่อรับประทานเมนูจากกัญชา

แนะนำ ให้ใช้ ไม่เกินวันละ 5-8 ใบ ข้อควรทราบ เมื่อรับประทานเมนูจากกัญชา

ข้อมูลจาก โมเดลครัวยิ้ม ร้านอาหารเมนูกัญชา โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเศร ระบุว่า ใบกัญชาสด มีสารต้านอนุมูลอิสระ แร่ธาตุ และกรดอะมิโนที่สำคัญ ซึ่งจากการศึกษาในเบื้องต้น พบฤทธิ์ลดอักเสบ ใบอ่อนของกัญชามีสารเมา (THC) และสารต้านฤทธิ์เมา(CBD) สูงกว่าใบแก่ ส่วนในรากกัญชา มีสารฟริเดลีน (Friedelin) อยู่มาก ซึ่งมีคุณสมบัติในการแก้อาการปวด ลดการอักเสบได้ดี และในราก ไม่พบสารเมา จึงมีความปลอดภัยสูงในการนำไปใช้

สำหรับปริมาณสารเมา หรือ THC ในเมนูอาหาร ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยสำคัญ ดังนี้ อายุของใบ ใบอ่อนมีสารเมามากกว่าใบแก่ การปรุงด้วยไขมัน สาร THC จากใบละลายอยู่ในน้ำมันส่วนหนึ่งด้วย การปรุงที่ผ่านความร้อน ทำให้สาร THCA ในใบสด เปลี่ยนเป็น THC ระยะเวลาการปรุง ปรุงนานขึ้น ทำให้ THCA ในใบสด เปลี่ยนเป็น THC ได้สมบูรณ์ขึ้น ทั้งนี้ ในใบสด ที่เพิ่งเก็บมาจากต้น ไม่มีสารเมา คือ เป็นสาร THCA ซึ่งไม่ทำให้เมา

สำหรับข้อควรทราบ เมื่อรับประทานเมนูจากกัญชา ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แนะนาให้ใช้ไม่เกินวันละ 5-8 ใบ ผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ ได้แก่ ผู้ที่อายุต่ำกว่า 25 ปี หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ที่ตับและไตบกพร่อง ผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด ผู้ที่ใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง