ปั้น 30 แฟรนไชส์ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม พลิกวิกฤตเป็นโอกาส

ปั้น 30 แฟรนไชส์ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม พลิกวิกฤตเป็นโอกาส

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของภาคธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร รวมถึงการบริการ ที่เป็นธุรกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศไทย

ที่ยังจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตปกติใหม่ ตลอดจนการทำงานของผู้คนส่วนใหญ่มากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร จึงต้องเร่งปรับแผนและพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้เร็ว ทั้งในด้านการพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น ดีพร้อม จึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรม “ปลูกปั้น DIPROM Franchise ครั้งที่ 2 ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์” เพื่อเสริมสร้างความรู้และยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้นธุรกิจจากเอสเอ็มอี ขยายตลาดสู่การเป็นแฟรนไชส์ อย่างเป็นระบบ

โดยเน้นการให้ความรู้เรื่องการบริหารร้าน การคำนวณต้นทุน การทำการตลาด การขยายสาขา การสร้างโมเดลธุรกิจ ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดได้ ด้วยคู่มือบริหารแฟรนไชส์ ที่ได้มาตรฐาน ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดย ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ ผู้คว่ำหวอดในวงการแฟรนไชส์ และ Chain Store มากว่า 30 ปี

กิจกรรมในครั้งนี้ มีธุรกิจเกษตรจำนวน 30 ธุรกิจ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ล้วนเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง โดยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ธุรกิจเกษตร เกษตรแปรรูป และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการทำการตลาดและจัดจำหน่าย ที่สำคัญ มีความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม เวิร์กช็อป และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีเป้าหมาย ผ่านการเรียนการสอนที่เป็นแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ทั้งนี้ กิจกรรม “ปลูกปั้น DIPROM Franchise ครั้งที่ 2 ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปั้น 30 แฟรนไชส์” มีความมุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคธุรกิจเกษตรของไทย ให้มีความเข้มแข็ง โดย ดีพร้อม ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด

ทั้งการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ การทำให้เข้าถึงบริการของดีพร้อม จากทุกที่ ทุกเวลา การปฏิรูปโครงการให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายทำให้ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป