ราชกิจจาฯ ประกาศ อัตราค่าจ้าง 16 สาขาอาชีพ สูงสุดรับ 650 บาท/วัน

ราชกิจจาฯ ประกาศ อัตราค่าจ้าง 16 สาขาอาชีพ สูงสุดรับ 650 บาท/วัน

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย .65 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 ระบุว่า ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 16 สาขา โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ

กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง 5 สาขา

1. ช่างติดตั้งยิปซัม 450-595 บาท/วัน

2. ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 645 บาท/วัน

3. ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 450- 650 บาท/วัน

4. ช่างสีอาคาร 465-600 บาท/วัน

5. ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา 475-575 บาท/วัน

กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 4 สาขา

1. ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) 450-650 บาท/วัน

2. ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 430- 550 บาท/วัน

3. ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) 525 บาท/วัน

4. ช่างเครื่องถม 625 บาท/วัน

กลุ่มอาชีพภาคบริการ 7 สาขา

1. นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) 460-575 บาท/วัน

2. ผู้ประกอบขนมอบ 400-505 บาท/วัน

3. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 440-565 บาท/วัน

4. พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 440 บาท/วัน

5. ช่างแต่งผมสตรี 440-650 บาท/วัน

6. ช่างแต่งผมบุรุษ 430-630 บาท/วัน

7. การดูแลผู้สูงอายุ 500 บาท/วัน

ที่มา ข่าวสดออนไลน์