“สนธิรัตน์” ตรวจน้ำท่วมภาคใต้ เรียกประชุมพาณิชย์ 14 จังหวัดภาคใต้ เกาะติดภาวะราคาสินค้า ป้องกันพ่อค้าฉวยโอกาส

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วมใน 3 จังหวัดภาคใต้ คือสงขลา พัทลุง และตรัง พร้อมทั้งเรียกประชุมพาณิชย์จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อประเมินสถานการณ์และหาแนวทางช่วยเหลือในระยะต่อไป โดยมอบนโยบายให้พาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะแรกขอให้พาณิชย์จังหวัด ติดตามสถานการณ์ ภาวะราคาสินค้าและบริการ อย่างใกล้ชิด โดยให้มีการปิดป้ายแสดงราคาให้ถูกต้อง ไม่ให้มีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบหรือขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันควร และร่วมกับจังหวัดออกเยี่ยมเยืยน ดูแลประชาชน พร้อมทั้งแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นแก่การครองชีพ ส่วนระยะต่อไป วางแผนติดตามเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ ทั้งเรื่องดำเนินการช่วยเหลือลดค่าครองชีพ และสร้างรายได้ โดยการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อช่วยสร้างรายได้เสริม ลดผลกระทบให้กับประชาชน

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังให้นโยบายเรื่องการปรับโครงสร้างการทำงานให้บูรณาการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์และผู้ตรวจราชการเข้าไปกำกับดูแล โดยมุ่งหวังการทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่รวมทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และผู้บริโภค ดูแลสร้างความสมดุลให้ทุกภาคส่วน ทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ

 

ที่มา มติชนออนไลน์