4 เรื่อง ไม่จริง เกี่ยวกับ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4 เรื่อง ไม่จริง เกี่ยวกับ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4 เรื่อง ไม่จริง เกี่ยวกับ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4 เรื่อง ไม่จริง เกี่ยวกับ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คือวันแรกของการประกาศใช้ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีรายละเอียดที่ยังต้องทำความเข้าใจอีกหลายข้อ เช่น 4 เรื่อง ไม่จริง เกี่ยวกับ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. การถ่ายรูป-ถ่ายคลิป ติดภาพคนอื่น โดยเจ้าตัวไม่ยินยอมจะผิด PDPA

ตอบ กรณีการถ่ายรูป-ถ่ายคลิปโดยติดบุคคลอื่นโดยผู้ถ่ายรูป-ถ่ายคลิปไม่เจตนา และการถ่ายรูปถ่ายคลิปดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่าย สามารถทำได้ หากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

2. ถ้านำคลิปหรือรูปถ่ายที่ติดคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอื่นไม่ยินยอมจะผิด PDPA หรือไม่ 

ตอบ สามารถโพสต์ได้ หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ไม่ใช้แสวงหากำไรทางการค้า และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3. ติดกล้องวงจรปิดแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือนผิด PDPA ?

ตอบ การติดกล้องวงจรปิดภายในบ้าน ไม่จำเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือน หากเพื่อป้องกันอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยกับตัวเจ้าของบ้าน

4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้

ตอบ ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม หากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

1. เป็นการทำตามสัญญา

2. เป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจ

3. เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิต และ/หรือ ร่างกายของบุคคล

4. เป็นการใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติ

5. เป็นการใช้เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ

6. เป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ หรือสิทธิของตน

ที่มา PDPC Thailand

รวมเรื่องต้องรู้ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนเริ่มใช้ 1 มิ.ย.นี้