กระเป๋าฉีกแล้ว! ก๊าซหุงต้ม ขึ้นราคา 15 บาท/ถัง เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

กระเป๋าฉีกแล้ว! ก๊าซหุงต้ม ขึ้นราคา 15 บาท/ถัง เริ่ม 1 มิ.ย.นี้
กระเป๋าฉีกแล้ว! ก๊าซหุงต้ม ขึ้นราคา 15 บาท/ถัง เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

กระเป๋าฉีกแล้ว! ก๊าซหุงต้ม ขึ้นราคา 15 บาท/ถัง เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 จะมีการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้เคยมีมติให้ทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) เพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงในตลาดโลก และเพื่อดูแลเสถียรภาพเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ซึ่งสถานะกองทุนน้ำมัน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ติดลบ 81,395 ล้านบาท โดยเป็นการติดลบในบัญชีน้ำมัน 45,968 ล้านบาท และบัญชี ก๊าซ LPG ติดลบ 35,427 ล้านบาท ซึ่งกำลังจะทำลายสถิติการติดลบสูงสุด ที่รัฐบาลทักษิณ เคยทำไว้ เมื่อปี 2544 ที่ 82,988 ล้านบาท

สำหรับมติดังกล่าว กำหนดให้ราคาก๊าซเริ่มขยับเพิ่มขึ้น กิโลกรัมละ 1 บาท สำหรับถังบรรจุ ขนาด 15 กิโลกรัม จะทยอยปรับขึ้นครั้งละ 15 บาท/ถัง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 จนถึงรอบนี้ 1 มิถุนายน 2565 เป็นรอบที่ 3 แล้ว เท่ากับว่า รวมแล้วปรับราคา 45 บาท/ถัง

จากราคาก๊าซเดิม จาก 318 บาท เมื่อเดือนมีนาคม ปรับเป็น 333 ในเดือนเมษายน และปรับเป็น 348 บาทต่อถังในเดือนพฤษภาคม และเดือน มิ.ย. จะปรับขึ้นเป็น 363 บาทต่อถัง

โดยรัฐยังดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไป จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 55 บาท รวมเป็น 100 บาทต่อ 3 เดือน และในส่วนของกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ส่วนลดไม่เกิน 100 บาทต่อรายต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

ส่วนค่าไฟฟ้าในรอบเดือน พ.ค.-ส.ค. 2565 จะเพิ่มขึ้นอีก 23.38 สตางค์/หน่วย เป็น 24.77 สตางค์/หน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 4 บาท/หน่วย และล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ส่งสัญญาณว่าจะมีปรับขึ้นค่าเอฟที งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2565 ต่ออีก

อย่างไรก็ตาม รัฐยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน กว่า 20 ล้านราย คิดเป็น 90% ของครัวเรือน จะได้ส่วนลดโดยคงค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) รอบเดือน พ.ค.-ส.ค. 2565 ไว้ที่ 1.39 บาทต่อหน่วย