ธนาคาร ปล่อย สินเชื่อรักษ์โลก ตามกระแส Go Green มีอะไรน่าสนใจบ้าง เช็กเลย

กระแสรักษ์โลกยังบูม! เหล่าธนาคาร ปล่อย สินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้า-พลังงานสะอาด มีอะไรน่าสนใจบ้าง เช็กเลย

ปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกันเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการที่มีนักรณรงค์และผู้มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการ ได้เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม เพราะภาวะโลกร้อน (Climate Change) ภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) ฯลฯ ส่งผลเสียต่อสภาพความเป็นอยู่ของทุกชีวิตบนโลก

ด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า พลังงานสะอาด หรือ พลังงานทดแทน (Renewable Energy) ก็ได้เข้ามามีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ที่พยายามจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ล่าสุด กระแสรถยนต์ไฟฟ้า หรือ รถ EV กำลังมาแรงในประเทศไทย เห็นได้จากการที่ภาคธุรกิจ เริ่มมีโปรโมชั่นตอบสนองต่อผู้ใช้รถ EV ซึ่ง สินเชื่อจากธาคาร ก็ได้เข้ามาเจาะตลาดสาย Green ด้วยเหมือนกัน

เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ได้รวบรวมบรรดา สินเชื่อสายรักษ์โลก มาฝากให้ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจรวมถึงผู้ใช้รายบุคคล ได้ตามเทรนด์กัน ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

สินเชื่อ เพื่อโลกเพื่อเรา (Green Forward) สินเชื่อสำหรับธุรกิจจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการผลิตหรือการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือมาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ป้องกันและควบคุมมลพิษ

 • มีวงเงินอนุมัติ 100,000-50,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นกรณีปกติ : MRR – 0.50% สำหรับปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ : MRR + 2.50% ต่อปี (MRR ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เท่ากับ 5.995% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)
 • ระยะเวลากู้ยืม : ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกร ได้เตรียมวงเงินสินเชื่อไว้ 3,000 ล้านบาท สำหรับดัน โครงการ GO GREEN Together แคมเปญสินเชื่อ GREEN ZERO หนุนคนไทยให้เข้าสู่การใช้ชีวิตแบบ Green Lifestyle ดังนี้

1. สินเชื่อบ้านเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ ทั้งการขอสินเชื่อเพื่อบ้านใหม่ รีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านกู้เพิ่มได้ และสินเชื่อบ้านช่วยได้ โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน

2. สินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าโครงการ ระยะเวลากู้สูงสุด 8 ปี และสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน วงเงินกู้สูงสุด 100% ของเงินลงทุน ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565

3. สินเชื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า สำหรับรถยนต์ทุกยี่ห้อในกลุ่ม BEV (Battery-Electric-Vehicle) วงเงินกู้สูงสุด 12 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 7 ปี โปรโมชั่นพิเศษ ขับฟรี ผ่อน 0 บาท ระยะเวลา 90 วัน

ธนาคารกรุงเทพ

ออกสินเชื่อ บัวหลวงกรีน สำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือมลภาวะต่างๆ
และเพื่อนำวัสดุของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการ Reuse, Recycle โดย

 • วงเงินสินเชื่อ : สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย : MLR-1.0% ต่อปี
 • ระยะเวลาการกู้ : สูงสุดไม่เกิน 8 ปี
 • อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ : Front end Fee 0.5% ของวงเงินที่อนุมัติ
 • อัตราค่าธรรมเนียมชำระคืนก่อนกำหนด : Prepayment Fee 3.0% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด
 • หลักประกัน : เงินฝาก ที่ดิน สถานประกอบการ อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร บสย. และบุคคลค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : 15.0%
 • ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ : 31 ธ.ค. 2565