‘ในหลวง ร.10’ โปรดเกล้าฯ ‘ฟ้าหญิง’ แทนพระองค์พระราชทานถุงยังชีพปชช.ที่บางสะพาน รับสั่งทรงห่วงใยราษฎรทุกคน

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 13 มกราคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง มายังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบางสะพานวิทยา เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา และพระราชทานถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในเบื้องต้นจำนวน 500 ชุด พร้อมทรงนำความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่ผู้ประสบภัยทุกคน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รับสั่งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรทุกคน จึงมีรับสั่งให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนพระองค์มาแจกถุงยังชีพ ซึ่งวันนี้เตรียมมาไม่ได้มากนัก เพราะเพิ่งได้รับคำสั่งให้เตรียมเมื่อคืนตอน 5 ทุ่ม อันนี้ เราทำกันจนเช้าก็ได้แค่นี้ แต่จะทำแล้วส่งมาอีก จะช่วยตลอดเวลา และถ้ามีเหตุกาณ์อะไร ตอนนี้หน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และพอ.สว.อยู่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝากประชาชนไว้กับพวกเราพอ.สว. พวกเราพอ.สว.ช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะมาเสริมในแห่งที่วิกฤต เราจะทำให้ดีที่สุด เราจะช่วยกันต่อไป แต่พี่น้องที่น้ำท่วมต้องมีกำลังใจ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ รับรองว่า เราจะสามารถผ่านวิกฤตการณ์นี้ได้อย่างสบายๆ