ภาวะขาดแคลนแรงงาน ความท้าทายใหญ่ ที่อุตสาหกรรมบริการ กำลังเผชิญ

ภาวะขาดแคลนแรงงาน ความท้าทายใหญ่ ที่อุตสาหกรรมบริการ กำลังเผชิญ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงาน นับเป็นหนึ่งในความท้าทายใหญ่ที่สุด ซึ่งภาคอุตสาหกรรมบริการ กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

วิทยาลัยดุสิตธานี ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านการบริการชั้นนำ จึงมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรมบริการ

เมื่อเร็วๆ นี้ จึงได้จัดงาน Hospitality Talent Fair ครั้งที่ 1 ขึ้น ในรูปแบบของการจัดงานแบบ Hybrid ทั้งออนไซต์และออนไลน์ ที่วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และแพลตฟอร์ม Beamian ขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างนายจ้างและผู้หางานด้านการบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

แรงงานภาคอุตสาหกรรมบริการ

ขณะเดียวกัน มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนักศึกษา บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านการบริการ จากทุกๆ สถาบัน หรือคนหางานทั่วไป ให้มีโอกาสในการได้งานและมีความก้าวหน้าในอาชีพด้านการบริการ

ในงานนี้มีจำนวนสถานประกอบการจำนวนมาก ตอบรับเข้าร่วมงาน และได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาที่มีการสอนด้านอุตสาหกรรมบริการเข้าร่วมงานด้วย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานรูปแบบ Hybrid คือ มีทั้งออนไซต์ที่วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Beamian ทำให้วิทยาลัย ได้ขยายโอกาสในการร่วมงานในครั้งนี้ไปถึงองค์กรธุรกิจในต่างประเทศ

บรรยากาศในงาน

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “สงครามแย่งชิงคนเก่ง” มีผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ทั้งยังมีเวิร์กช็อป น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมงาน อาทิ โอกาสในการไปทำงานต่างประเทศ การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ปัง เคล็ดลับการพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมตัวสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน การแกะสลัก การจัดดอกไม้ และการผสมเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี