ไม่ต้องล่ก! โอนเงินผิดบัญชี ทำตามขั้นตอนนี้สิ เดี๋ยวก็ได้เงินคืน

ไม่ต้องล่ก! โอนเงินผิดบัญชี ทำตามขั้นตอนนี้สิ เดี๋ยวก็ได้เงินคืน

ปัจจุบัน การทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่จำเป็นต้องไปที่ธนาคารเสมอไป และสามารถทำด้วยตัวเองได้ เพียงมีสมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชั่นทางการเงินของธนาคารนั้นๆ ซึ่งความสะดวกสบายนี้ ก็ทำให้เกิดการทำธุรกรรมการเงินที่ผิดพลาด อย่าง การโอนเงินผิดบัญชี ถือเป็นเหตุการณ์ที่มักพบเจอกันได้บ่อยครั้ง

ซึ่งการโอนเงินผิดบัญชี มีที่มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การใส่เลขที่บัญชีถูก แต่เลือกธนาคารที่จะโอนผิด รวมถึงความรีบร้อนในการทำรายการจนลืมตรวจสอบชื่อบัญชีปลายทางก่อนกดโอน เมื่อเกิดการโอนเงินผิดบัญชี หรือโอนเงินไปเกินจำนวน

หากเรารู้จักกับเจ้าของบัญชีปลายทางเป็นอย่างดี เช่นเป็นคนในครอบครัว หรือเพื่อนสนิท ก็สามารถติดต่อขอคืนเงินกันได้เลย แต่หากไม่สามารถติดต่อได้ หรือผู้โอนไม่ได้รู้จักกับเจ้าของบัญชีปลายทาง ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการขอคืนเงินตามกฎหมายต่อไป

สำหรับการโอนเงินผิดบัญชี ตามกฎหมายแล้ว ธนาคารจะไม่สามารถโอนเงินคืนให้แก่ผู้โอนเงินผิด หากเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยินยอม เพราะธนาคารไม่มีสิทธิ์ในการดึงเงินออกจากบัญชีโดยพลการ แต่ธนาคารจะเป็นตัวกลางช่วยประสานงานขอคืนเงินให้เท่านั้น โดยอ้างอิงข้อมูลจาก ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับ การโอนเงินผิด ดังนี้

สิ่งที่เจ้าของบัญชีผู้โอนเงินผิดต้องดำเนินการ

ขั้นแรก ให้เตรียมและนำเอกสารดังต่อไปนี้ ไปติดต่อสถานีตำรวจ และดำเนินการตามขั้นตอน ได้แก่

 • เอกสารการทำรายการ เช่น สลิปการโอน/ใบบันทึกรายการ หรือภาพถ่ายหน้าจอของข้อความแจ้งผลการโอนเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  ให้ขีดฆ่า / ปิดทับ สำเนาเอกสาร บริเวณข้อมูลกรุ๊ปเลือด และ/หรือ ศาสนา
 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีตำรวจเพื่อขอออก ใบแจ้งความ/บันทึกประจำวันที่ระบุเหตุการณ์ โดยระบุข้อมูลในเอกสารดังนี้
  • ชื่อธนาคารที่ทำรายการ ทั้งฝั่งต้นทางและปลายทาง
  • วันที่และเวลาที่ทำรายการ
  • จำนวนเงินที่โอน
  • ช่องทางการโอนเงิน เช่น เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM / CDM / VTM), Mobile Banking, Internet Banking
  • ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี ของผู้ทำรายการโอน (บัญชีต้นทาง)
  • ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี ของผู้ที่ได้รับเงินผิด (บัญชีปลายทางที่โอนผิด)
  • ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี / หมายเลขพร้อมเพย์ ของปลายทางที่ต้องการโอนที่ถูกต้อง
   10 ข้อควรระวัง ก่อนโอนเงินช้อปออนไลน์
 2. นำส่งหลักฐาน เอกสารการทำรายการ และ สำเนาบัตรประชาชน ให้แก่ธนาคารที่ใช้ในการโอนเงิน โดยหลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารแล้ว จะแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการ
 3. เมื่อธนาคารได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว ธนาคารจะช่วยประสานงานกับปลายทางที่เป็นผู้รับโอนเงินผิด/ธนาคารปลายทางที่รับโอนเงินผิด
 4. ธนาคารแจ้งผลการดำเนินการ
 • กรณีผู้รับโอนยินยอมคืนเงิน : ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอนให้
 • กรณีผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงิน/ไม่สามารถติดต่อได้ : ผู้โอนต้องแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ ขอออกเอกสารตราครุฑที่เรียกว่า “หมายเรียกพยานเอกสาร/พยานวัตถุ” (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง) เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนเงินดำเนินการอายัดบัญชี หรือให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีปลายทางให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม วิธีป้องกันการโอนเงินผิดบัญชีที่ดีที่สุด คือช่วงเวลาก่อนกดยืนยันการโอน ต้องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน อาทิ

– หมายเลขบัญชี/หมายเลขพร้อมเพย์

– ชื่อบัญชี

– ชื่อธนาคาร

– จำนวนเงินที่ต้องการโอน

โดยให้ทำการตรวจสอบให้ถูกต้อง ทุกครั้ง ก่อนกดยืนยันเพื่อทำรายการ เท่านี้ก็ไม่ต้องหวั่นใจเรื่องเงินที่จะโอนผิดแล้ว