เปิดเทอมใหญ่ ผู้ปกครอง 70.8% กังวลปัญหาการเงิน ต้องก่อหนี้เพื่อนำมาใช้จ่าย 

เปิดเทอมใหญ่ ผู้ปกครอง 70.8% กังวลปัญหาการเงิน ต้องก่อหนี้เพื่อนำมาใช้จ่าย 
เปิดเทอมใหญ่ ผู้ปกครอง 70.8% กังวลปัญหาการเงิน ต้องก่อหนี้เพื่อนำมาใช้จ่าย 

เปิดเทอมใหญ่ ผู้ปกครอง 70.8% กังวลปัญหาการเงิน ต้องก่อหนี้เพื่อนำมาใช้จ่าย 

ผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สะท้อนว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวลเรื่องราคาสินค้าและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกว่า 70.8% กังวลและมีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินในการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา จากปัญหาการจ้างงาน ยอดขายของธุรกิจ ภาระผ่อนชำระเงินกู้และค่าครองชีพที่เพิ่มสูง

ส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนจำเป็นต้องก่อหนี้เพื่อนำมาใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการหยิบยืมจากญาติมิตรหรือเพื่อนฝูง ใช้สินเชื่อบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด พึ่งพาโรงรับจำนำ กู้ยืมเงินนอกระบบ หรือแม้แต่ขอผ่อนชำระหรือผ่อนผันกับทางโรงเรียน

สำหรับประเด็นเรื่องโควิด ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ปกครองกังวลรองลงมา ผู้ปกครองกว่า 56.8% ยังคงกังวลและไม่มั่นใจกับการกลับไปเรียนที่โรงเรียนเต็มรูปแบบ ส่วนอีก 43.2% มีความมั่นใจที่บุตรหลานจะได้กลับเข้าไปเรียนที่โรงเรียน เนื่องจากบุตรหลานได้รับการฉีดวัคซีนและเชื่อมั่นในมาตรการของสถานศึกษา

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 65 อาจมีมูลค่าราว 26,900 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เมื่อเทียบกับผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปี 64 จากการกลับไปเรียนแบบ on-site ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านชุดนักเรียน การเดินทาง กิจกรรม ค่าอาหาร และอื่นๆ เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาที่เพิ่มขึ้น อาจไม่ได้สะท้อนว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมีทิศทางที่ดี แต่เป็นผลจากการเปรียบเทียบกับฐานที่ต่ำในช่วง 1-2 ปีก่อนหน้า ที่ได้รับผลกระทบมาจากการระบาดของโควิด

รวมถึงผลด้านราคาและค่าครองชีพ ในขณะที่ผู้ปกครองจำเป็นต้องจัดสรรค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน โดยอาจพิจารณาตัด/ลดหรือประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันส่วนอื่นๆ ควบคู่กับการหาแหล่งรายได้อื่นเข้ามาเพิ่มทดแทน