เห็นแล้วเพลีย! เช็กราคา อาหารสด หมู ไก่ ปรับขึ้นในคืนเดียว 

เห็นแล้วเพลีย! เช็กราคา อาหารสด หมู ไก่ ปรับขึ้นในคืนเดียว 

วันที่ 11 พ.ค. 2565 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แจ้งถึงราคาขายปลีกสินค้าอาหารสด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 พ.ค. เปรียบเทียบกับวันที่ 9 พ.ค. 2565 ว่า ข้ามคืนเดียวผักสดหลายชนิดปรับราคาเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากผลผลิตเสียหายจากความร้อน สลับพายุฝน

เช่น ขึ้นฉ่าย คัด ปรับขึ้น 10 บาท/กก. เป็น 90-100 บาท/กก. ผักกาดหอม คัด ปรับขึ้น 10 บาท/กก. เป็น 60-65 บาท/กก. กระชายขาว คละ ปรับขึ้น 5 บาท/กก. เป็น 35-45 บาท/กก. ต้นหอม คัด ปรับขึ้น 5 บาท/กก. เป็น 65-75 บาท/กก. ผักกวางตุ้ง คัด ปรับขึ้น 5 บาท/กก. เป็น 35-40 บาท/กก. ผักกาดขาว (ลุ้ย) คัด ปรับขึ้น 5 บาท/กก. เป็น 35-40 บาท/กก. และ กุ้งขาว ขนาด 80 ตัว/กก. ปรับขึ้น 5 บาท/กก. เป็น 135 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตที่ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาสภาพอากาศที่ร้อนจัด สลับกับมีพายุฝน เกษตรกรจึงชะลอการเลี้ยง

ไก่สด เนื้ออกล้วน ปรับขึ้น 5 บาท/กก. เป็น 85-95 บาท/กก. ส่วนสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น 1 บาท/กก. เป็น 100-101 บาท/กก. เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสุกร ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นหลังจากภาครัฐมีนโยบายเปิดประเทศเต็มรูปแบบ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ใกล้เริ่มเปิดการเรียนการสอน ประกอบกับ ต้นทุนด้านอาหารสัตว์และค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานข่าวจาก กรมการค้าภายใน แจ้งถึง ราคาขายส่งข้าวสาร ประจำวันที่ 10 พ.ค. 2565 เปรียบเทียบกับวันที่ 9 พ.ค. 2565 พบว่า ข้าวสารหลายรายการปรับราคาสูงขึ้น เช่น ข้าวเหนียว กข 6 ปรับขึ้น 50 บาท/กระสอบ (100 กก.) เป็น 1,830-1,850 บาท/กระสอบ, ข้าวเหนียว ข้าวใหม่ ปรับขึ้น 50 บาท/กระสอบ เป็น 2,180-2,200 บาท/กระสอบ

ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว ปรับขึ้น 50 บาท/กระสอบ เป็น 2,010-2,030 บาท/กระสอบ, ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว ข้าวใหม่ ปรับขึ้น 50 บาท/กระสอบ เป็น 2,030-2,050 บาท/กระสอบ, ข้าวเหนียว 10% เมล็ดคละ ปรับขึ้น 50 บาท/กระสอบ เป็น 1,810-1,830 บาท/กระสอบ, ข้าวเหนียว 10% เมล็ดคละ ข้าวใหม่ ปรับขึ้น 50 บาท/กระสอบ เป็น 1,830-1,850 บาท/กระสอบ

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 ปรับขึ้น 50 บาท/กระสอบ เป็น 3,070-3,080 บาท/กระสอบ, ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับขึ้น 50 บาท/กระสอบ เป็น 2,990-3,000 บาท/กระสอบ และข้าวหอมมะลิ ภาคเหนือตอนล่าง ปรับขึ้น 50 บาท/กระสอบ เป็น 2,740-2,750 บาท/กระสอบ