วินรับจ้างต้องรู้! ยืนยันสิทธิ วินเซฟ ผ่าน เป๋าตัง รับค่าน้ำมัน 250 บาท 3 เดือน

วินรับจ้างต้องรู้! เปิดขั้นตอน ยืนยันสิทธิ วินเซฟ ผ่าน เป๋าตัง รับค่าน้ำมัน 250 บาท 3 เดือน

หลังจาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง โดยให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ที่มีใบอนุญาตและได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันไม่เกิน 250 บาทต่อเดือนต่อคน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 ผ่านโครงการ “วินเซฟ”

เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ ได้สรุปเงื่อนไขและขั้นตอนการกดยืนยันรับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง แบนเนอร์ สิทธิวินเซฟ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และเริ่มใช้สิทธิวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

เงื่อนไขการเข้าร่วม โครงการวินเซฟ

 • เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
 • เป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565)
 • มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการอื่นๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิในโครงการอื่นๆ ของรัฐ

ขั้นตอนกดรับสิทธิ

 • ติดตั้งแอพเป๋าตัง และผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิวินเซฟ
 • เปิดแอพเป๋าตัง และกดเข้า G-Wallet
 • กดที่แบนเนอร์ “สิทธิวินเซฟ”
 • กดยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข ยืนยันการใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

กรณีมีแอพเป๋าตัง สามารถกดยืนยันสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 • รัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 50 บาท/วัน ไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน
 • ไม่มีการสะสมสิทธิไปใช้ในเดือนถัดไป
 • ใช้สิทธิได้เวลา 06.00-23.00 น.

ขั้นตอนใช้สิทธิ

 • เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนใช้สิทธิ เติมได้ 3 ช่องทาง คือ Mobile Banking, QR code PromptPay และตู้ ATM
 • เปิดแอพเป๋าตัง และกดใช้ “สิทธิวินเซฟ”
 • สแกน QR code จ่ายค่าน้ำมัน (กลุ่มเบนซิน) ที่สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วม และกดยืนยันการชำระ