โพลชี้ คนดอนเมือง ทุกอาชีพ เลือก ชัชชาติ ตามด้วย วิโรจน์ อัศวิน

โพลชี้ คนดอนเมือง ทุกอาชีพ เลือก ชัชชาติ ตามด้วย วิโรจน์ อัศวิน

เพจ “โฟกัสเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต” เผยแพร่ ข้อมูลงานวิจัยของนายภาณุพัฒน์ เหลือพร้อม นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เรื่อง “ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 : กรณีศึกษาเขตดอนเมือง” ซึ่งเก็บแบบสอบถามผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน ระหว่างวันที่ 16-24 เมษายน 2565

มีข้อสรุปโดยภาพรวม น่าสนใจ ดังนี้ คนเขตดอนเมืองเลือกผู้ว่าฯ กทม. (นำเสนอรายชื่อเฉพาะผู้ที่มีคะแนนมากกว่า 1%) อันดับ 1 หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ผู้สมัครอิสระ) 168 คน 42.0% อันดับ 2 หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) 89 คน 22.3% อันดับ 3 หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (ผู้สมัครอิสระ) 51 คน 12.8%

อันดับ 4 หมายเลข 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 42 คน 10.5% อันดับ 5 หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) 23 คน 5.8% อันดับ 6 หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล (ผู้สมัครอิสระ) 8 คน 2.0% ยังไม่ตัดสินใจเลือกใคร 12 คน 3.0% ไม่เลือกใคร 4 คน 1.0%

ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม (เฉพาะ 3 อันดับแรกในแต่ละ Gen) คน Gen Z (18-25 ปี) เลือก อันดับ 1 นายชัชชาติ 45.8% อันดับ 2 นายวิโรจน์ 33.9% อันดับ 3 นายสุชัชวีร์ 9.3% คน Gen Y (26-42 ปี) เลือก อันดับ 1 นายชัชชาติ 40.8% อันดับ 2 นายวิโรจน์ 16.2% อันดับ 3 พล.ต.อ.อัศวิน 14.1%

คน Gen X (43-57 ปี) เลือก อันดับ 1 นายชัชชาติ 40.0% อันดับ 2 นายวิโรจน์ 21.3% อันดับ 3 พล.ต.อ.อัศวิน 20.0% คน Gen Baby Boomer ขึ้นไป (58 ปีขึ้นไป) เลือก อันดับ 1 พล.ต.อ.อัศวิน 43.8% อันดับ 2 นายชัชชาติ 37.5% อันดับ 3 นายวิโรจน์ 12.5%

ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม (เฉพาะ 3 อันดับแรกในแต่ละ Gen) นักเรียนนักศึกษา เลือก อันดับ 1 นายชัชชาติ 53.4% อันดับ 2 นายวิโรจน์ 28.8% อันดับ 3 นายสุชัชวีร์ 11.0% พนักงานเอกชน เลือก อันดับ 1 นายชัชชาติ 42.6% อันดับ 2 นายวิโรจน์ 22.6% อันดับ 3 พล.ต.อ.อัศวิน 16.5%

รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน เลือก อันดับ 1 นายชัชชาติ 30.2% อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน 24.5% อันดับ 3 นายวิโรจน์ และ น.ต.ศิธา 8% เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ เลือก อันดับ 1 นายชัชชาติ 31.3% อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน 18.8% อันดับ 3 นายสุชัชวีร์ 16.7%

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เลือก อันดับ 1 นายชัชชาติ 55.8% อันดับ 2 นายวิโรจน์ 18.5% อันดับ 3 นายสุชัชวีร์ 9.2% พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน เลือก อันดับ 1 พล.ต.อ.อัศวิน 33.3% อันดับ 2 นายชัชชาติ และนายวิโรจน์ 29.2%

สรุปทุกอาชีพ เลือกนายชัชชาติ มาเป็นอันดับที่ 1 ยกเว้น กลุ่มพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ที่เลือก พล.ต.อ.อัศวิน เป็นอันดับแรก แต่คะแนนไม่ได้ทิ้งห่างจากนายชัชชาติ มากนัก ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคน Gen Baby Boomer ขึ้นไป

 

ภาพประกอบ : ข่าวสด