กัญชา ความมั่นคงทางยาของชาติ ไม่ว่า โรคระบาด สงคราม ไทยพึ่งตนเองได้

กัญชา ความมั่นคงทางยาของชาติ ไม่ว่า โรคระบาด สงคราม ไทยพึ่งตนเองได้

จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อเร็วๆ นี้ มีการนำเสนอผลการจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ซึ่งดำเนินการในวันที่ 22-24 เมษายน และ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ตามลำดับ ไปแล้วนั้น

พบว่า มีความตื่นตัวของพื้นที่ ในการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางสุขภาพและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการแพทย์นั้น พบว่า มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้กัญชารักษาโรค ทั้งแพทย์ แพทย์แผนไทย เภสัชกร และพยาบาล ซึ่งตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพในระดับโลก

ซึ่งในประเด็นนี้ ทางประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ที่มี ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า

การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพ ซึ่งจัดไปแล้ว 8 เขต ต้องขอขอบคุณและชื่นชมบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ถึงแม้ต้องต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 แต่ยังได้ทุ่มเทเวลาและกำลังมาจัดงาน 3 ปีที่ผ่านมานับว่ามีความก้าวหน้ามาก ทั้งการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ

ประชุมออนไลน์

ในงานนี้จุดประกายให้เห็นตัวจริง เสียงจริง ในการทำงาน เห็นผลลัพธ์ต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงกับประชาชน ทำให้ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองในการรักษาด้วยวิธีการต่างๆ แล้ว กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ปวด กินข้าวได้ นอนหลับ ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้ตามอัตภาพ

ที่สำคัญที่สุดคือ ความมั่นคงทางยาของประเทศ เพราะเราสามารถปลูก ผลิต และใช้เพื่อผู้ป่วยได้ในประเทศของเรา ไม่ว่าจะมีโรคระบาด ศึกสงคราม เราจะพึ่งตนเองได้

และนับจากนี้ กระทรวงจะเดินหน้าจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice ที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรึกษาหารือ หาทางออกที่ดีในการใช้กัญชากับผู้ป่วย โดยเฉพาะในโรคมะเร็ง ที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนทั้งโลก และวันนี้ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ได้รับลูกไปพัฒนาโมเดลแล้ว ได้รับผลตอบรับที่ดี กำลังดำเนินการเก็บข้อมูล และจะขยายผลไปสู่สถานพยาบาลอื่นๆ

รวมถึงการเบิกจ่ายให้ครอบคลุมในทุกสิทธิการรักษา รวมทั้งจะเป็นโมเดลให้สถานพยาบาลเอกชน เปิดรับผู้ป่วยต่างประเทศเข้ามารักษา อันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายตลาดกัญชาให้กว้างขวางออกไปด้วย

“สุดท้าย สิ่งที่อยากเห็นคือ เกษตรกรได้ปลูก ผู้ประกอบการไทยได้ผลิตและให้บริการ ผู้ป่วยไทยยิ้มได้ ระบบสุขภาพและเศรษฐกิจไทยมั่นคง” ภก.ดร.อนันต์ชัย กล่าว