เปิดสอน วิชาคริปโทฯ เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ ต่อยอด สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

เปิดสอน วิชาคริปโทฯ เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ ต่อยอด สร้างรายได้ สร้างอาชีพ 

มหาวิทยาลัยรังสิต เล็งเห็นถึงศักยภาพของ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กลุ่มบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต อาทิ Web 3.0 เทคโนโลยี AR เทคโนโลยี VR และ Metaverse เป็นต้น

จึงร่วมกันเปิดวิชาคริปโทฯ ศึกษา (RSU156) โดยจะสอนเกี่ยวกับ พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยีบล็อกเชน สกุลเงินคริปโทฯ ประวัติและการพัฒนาสกุลเงินคริปโทฯ การผลิตเหรียญคริปโทฯ กระเป๋าเงินคริปโทฯ การค้าและแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโทฯ

การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์เชิงเทคนิค ผลกระทบของสกุลเงินคริปโทฯ ต่อเศรษฐกิจและสังคม แนวโน้มของสกุลเงินดิจิทัลในอนาคต กฎหมายและนโยบายรัฐเกี่ยวกับสกุลเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ฯลฯ

ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ ที่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน หรือนักศึกษาทุกคณะที่มีความสนใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคนรุ่นใหม่สู่ทักษะแห่งอนาคต ให้รู้ลึก รู้จริง

โดยเป็นการเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในทีมบิทคับอะคาเดมี บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ทั้งนี้ จะเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนในเทอม 1 ปีการศึกษา 2565

ร่วมมือ

ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น

โดยปัจจัยหลักนั้นมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งนับเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญทำให้ผู้คนทั่วโลกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ อาทิ การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบ โดยคนส่วนใหญ่ หันมาใช้บริการธนาคารผ่านมือถือ (Mobile Banking) มากขึ้น

ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานรูปแบบ Work From Home รวมถึงผู้คนหันมาสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลกันมากขึ้น จากกระแสการลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมา

ดังนั้น ในเมื่อโลกดิจิทัล เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้น การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการลงทุนที่ถูกต้อง การตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงที่ต้องยอมรับนั้น ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับโลกยุคใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง

ด้าน คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เผยว่า ปัจจุบันนี้สังคมของเราได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการใช้ Web 3.0 ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาหลอมรวมกัน เช่น IoT AI VR AR Metaverse เป็นต้น ซึ่งเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องปรับตัวไปตามโลกที่เปลี่ยนไป

เพื่อคนรุ่นใหม่

โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นดิจิทัลฮับของอาเซียน เนื่องด้วยบิทคับ มีความต้องการให้นักเรียนและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัล

ทั้งนี้ เราจะมุ่งเน้นและช่วยสนับสนุนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด และนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโอกาส รายได้ และอาชีพได้ในอนาคต