อบรมผู้ประกอบการ 3 พืชเศรษฐกิจ กัญชง กัญชา กระท่อม รอบแรกคึกคัก

อบรมผู้ประกอบการ 3 พืชเศรษฐกิจ กัญชง กัญชา กระท่อม รอบแรกคึกคัก 

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเปิดอบรมระยะสั้นหลักสูตร กัญชา, กัญชง และกระท่อม รอบแรก มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก โดยการอบรมดังกล่าว โรงพยาบาลได้ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง แพทย์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากภายนอก มาให้ความรู้ กับผู้เข้าร่วมอบรม

ที่มาจากภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจพัฒนา กัญชง กัญชา และกระท่อม เพื่อนำไปใช้ได้จริง ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้ในเรื่องของพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด ตลอดจน กฎ ระเบียบ และข้อจำกัดต่างๆ แล้ว ยังเปิดแนวคิดการใช้กัญชาในด้านการส่งเสริมสุขภาพ หรือ ธุรกิจเวลเนส ด้วย

ตั้งใจฟัง

ด้าน ภก.ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ หนึ่งในวิทยากรผู้เข้าอบรมจาก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม ส่วนใหญ่ระบุว่า ได้แนวคิดและสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจเพิ่มรายได้ และเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมอบรม เนื่องจากวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จะครบ 120 วัน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา จะมีผลให้ กัญชา กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติด ประเภท 5

ทั้งส่วนของช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น ราก และเมล็ด โดยสามารถส่งเสริมให้ประชาชน นำกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งการปลูก สกัด ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีตลาดรองรับ เช่นเดียวกับกระท่อมที่ได้มีการปลดล็อกไปเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ปีที่แล้ว

นำความรู้ไปต่อยอด

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังเสนอให้มีการเปิดรอบพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องนำไปใช้ในการรักษา รวมไปถึงกลุ่มลูกไร่ปลูกพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม จากนั้นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายตามหลักสูตรผู้เข้าอบรม เพื่อสามารถสนับสนุนสมาชิกในกลุ่มได้ตามเป้าประสงค์ในการประกอบการ

ขณะเดียวกัน ก็เรียกร้องให้มีการอบรมวิธีการปลูก และวิธีสกัดน้ำกัญชาด้วย โดยบางรายบอกว่า จะมาอบรมในรอบต่อไปด้วย เพื่อความรู้ที่แน่นขึ้น เนื่องจากรอบเดียว วันเดียว อาจยังไม่เพียงพอ

ต่อยอดธุรกิจด้วย 3 พืชเศรษฐกิจ

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/joHaTu3gKX6FdHQw8 การรับสมัคร จำกัดรับรอบละ ไม่เกิน 50 คน ค่าสมัครคนละ 500 บาท มีใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน สำหรับรอบการอบรมมีดังนี้คือ วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 2565, วันศุกร์ที่ 13, 20, 27 พ.ค. 2565 วันศุกร์ที่ 3, 10, 17 มิ.ย. 2565 และ วันเสาร์ที่ 4 มิ.ย. 2565

สถานที่อบรม คือ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-3721-1289 หรือที่ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/abhthaimed/photos/a.2330835043868020/3212094395742076/